ISO na spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

24 listopada 2010 roku w gmachu MEN w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze edukacji i młodzieży. Na spotkaniu Instytut Spraw Obywatelskich reprezentowany był przez Marka Krydę –  naszego ekspert ds. genetycznie modyfikowanej żywności.

W spotkaniu wzięło udział łącznie 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy poruszyli następujące wątki:

  • europejskie agendy działań w dziedzinie edukacji oraz młodzieży w 2011 roku jak również sprawa głównych dokumentów Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w tym zakresie;
  • wstępne obszary priorytetowe Prezydencji w obszarze edukacji i młodzieży;
  • praca nad kluczowymi dla środowiska pozarządowego kwestii powiązanych z proponowanymi obszarami priorytetowymi;
  • możliwe formy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi podczas Prezydencji.

Wiadomo już, że kluczowym wydarzeniem podczas polskiej Prezydencji będzie konferencja o wielojęzyczności na Uniwersytecie Warszawskim w dn. 28-29 września 2011 roku, jak również powstanie na początku 2011 roku strony internetowej o Prezydencji, współtworzonej również przez NGO-sy.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również: