Felieton

Jak bronić gotówki? Małe działania – wielkie efekty

fot. Orna Wachman z Pixabay
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 143 / (39) 2022

Polskie Linie Lotnicze nie przyjmowały na pokładach swoich samolotów papierowych pieniędzy, prawnego środka płatniczego. Problem z płatnościami zgłosił Czytelnik. Po interwencji Kuriera Garwolińskiego w ministerstwach, LOT przywrócił możliwość płatności gotówką.

Zdarza nam się wpadać w poczucie beznadziei i myśleć, że nic nie możemy zrobić w świecie, w którym wolności jest coraz mniej. Zamiast narzekać i pisać bezproduktywne komentarze w Internecie, możemy coś jednak zdziałać.

Możemy przekonwertować naszą złość na energię do konkretnego działania.

W lipcu Czytelnicy Kuriera poinformowali, że nie można płacić gotówką w samolotach PLL LOT. Na przełomie lipca i sierpnia napisaliśmy w tej sprawie do Ministerstwa Finansów i biura prasowego LOT, a w dalszej kolejności do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Poniżej treść maila przesłanego do Ministerstwa Finansów:

„Dzień dobry,
Czytelnicy informują, że linie lotnicze LOT nie przyjmują w samolotach płatności gotówkowych. Jest to niezgodne z prawem. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy Szanowną Panią Minister o wypowiedź w tej sprawie, ocenę sytuacji i naganę skierowaną do Linii Lotniczych.
Co w zaistniałej sytuacji może zrobić konsument, któremu odmawia się prawa do płatności gotówką? Gdzie należy zgłosić skargę? Jakie konkretnie konsekwencje grożą podmiotowi, który nie przyjmuje gotówki?”

Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na żadne pytanie, tylko przekierowało je do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Pytania podobnej treści (Panią Minister zastąpiono Panem Ministrem) trafiły do MAP. Interwencja została potraktowana poważnie i była konsultowana między MAP, a LOT-em, o czym świadczy mail z LOT-u, ale o tym później. I co ciekawe MAP poinformowało, że LOT przeanalizował sytuację i przywrócił płatność gotówką! Poniżej odpowiedź z MAP:

„[…] Wspomniane decyzje (o formach płatności na pokładach samolotu) nie leżą w kompetencji MAP i podejmują je zarządy poszczególnych spółek.
Wspomniane decyzje spółki podyktowane są ze względu na zalecenia WHO o płatnościach bezgotówkowych w czasie pandemii koronawirusa. W tej sytuacji specyficzne warunki, w których oferowana jest sprzedaż Shop&More, Polskie Linie Lotnicze LOT stawiają na zachowanie maksymalnej ostrożności i profilaktyki rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Mając na uwadze również zalecenia rządowe, Zarząd Spółki podjął decyzję o czasowym wyłączeniu możliwości dokonywania płatności gotówką na pokładach samolotów. Zastosowane rozwiązanie ma zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno personelowi, jak i naszym Pasażerom.

Należy jednak podkreślić, iż po analizie obecnej sytuacji pandemicznej, LOT ponownie umożliwił dokonywanie płatności gotówkowych w walucie polskiej.

Prowadzenie rozliczenia w oparciu o metodę gotówkową odbywa się pod warunkami określonymi w zaktualizowanym regulaminie sprzedaży Shop&More, który uwzględnia szczególną specyfikę miejsca świadczonych usług, tj. pokład samolotu”.

Biuro prasowe LOT, mając wiedzę o mailach do Ministerstwa Aktywów Państwowych, przysłało następującą wiadomość:

„[…] to samo zapytanie (skierowano) do Ministerstwa Aktywów Państwowych – w związku z tym otrzyma Pan odpowiedź od biura prasowego Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Z wyrazami szacunku
Biuro Prasowe”.

Sprawa została jednak załatwiona.

(K.G.)

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 143 / (39) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie # Polityka Broń gotówki

Być może zainteresują Cię również: