Jak geopolityka wpływa na gospodarkę? Weź udział w konferencji i sprawdź!

konferencja Zmiany geopolityczne i ich implikacje dla rozwoju gospodarczego - zaproszenie
screen
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 210 / (2) 2024

Dwa dni wyjątkowych spotkań z udziałem m.in. laureatów Nagrody Nobla, 57 uczonych i ekspertów z USA, Chin, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Rosji, Węgier i Polski. Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza 29-30 stycznia 2024 roku na Specjalną Jubileuszową Konferencję Naukową „Zmiany geopolityczne i ich implikacje dla rozwoju gospodarczego”.

Wydarzenie zapowiada się niezwykle interesująco. Na konferencji spotkamy wybitne osobistości nauk społecznych z czołowych ośrodków naukowych i analitycznych polskich i zagranicznych. Od Pekinu po Stanford, od Krakowa do Gdańska, od mikro do makro, od teorii do praktyki, od ekonomii do polityki, od neoliberalizmu do społecznej gospodarki rynkowej, od przeszłości w przyszłość.

W pierwszym, Światowym Dniu, 29 stycznia wystąpią znakomici goście zagraniczni, m.in. prof. Francis Fukuyama, prof. James K. Galbraith, prof. Justin Yifu Lin, a także polscy naukowcy.

30 stycznia 2024 upłynie pod hasłem Dnia polskiego

 • 10:00 Rejestracja oraz poranna kawa i herbata 
 • 10:15 Otwarcie Prof. Bartłomiej Nowak – Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego
 • 10:30-12:00 Sesja 1: Człowiek – Gospodarka – Państwo

Moderator: Prof. Jerzy J. Wiatr – Honorowy Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji; Przewodniczący Rady Redakcyjnej „Studiów Socjologiczno-Politycznych”  

Dyskutanci:
Prof. Paweł Kozłowski – Uniwersytet Warszawski,  
Prof. Andrzej K. Koźmiński – członek Polskiej Akademii Nauk; Honorowy Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego,  
Prof. Ewa Łętowska – członek Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Prawnych PAN; sędzia Trybunału Konstytucyjnego 2002-2011,  
Prof. Marek Ratajczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Prof. Janusz Reykowski – członek Polskiej Akademii Nauk, Instytut Psychologii PAN, 
Prof. Krzysztof Zagórski – Akademia Leona Koźmińskiego.

 • 12:00-12:15 Prezentacja książki Wydawnictwa Naukowego PWN: „Gospodarka – Polityka – Społeczeństwo: O praktycznej teorii Grzegorza W. Kołodko” Prof. Adam Noga – Akademia Leona Koźmińskiego
 • 12:15-13:15 Sesja 2: Ekonomia kontekstualna

Moderator: Prof. Elżbieta Mączyńska – Szkoła Główna Handlowa; Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Dyskutanci: 
Prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz – Szkoła Główna Handlowa,
Prof. Jolanta Jabłońska-Bonca – Akademii Leona Koźmińskiego,
Dr hab. Marcin Piątkowski – Lead Economist, World Bank, Washington DC; profesor Akademii Leona Koźmińskiego, TIGER,
Prof. Andrzej Sopoćko – Uniwersytet Warszawski; Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1995-1997; Wiceminister Finansów 2003, 
Prof. Michał Gabriel Woźniak – Redaktor Naczelny kwartalnika „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Uniwersytet Rzeszowski; 5 minut dla prof. Grzegorza W. Kołodko.

 • 13:15-14:00 Przerwa na lunch
 • 14:00-15:00 Sesja 3: Równowaga gospodarcza i ekonomia umiaru

Moderator: Prof. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Dyskutanci: 
Sergiej Druczin – TIGER, Akademia Leona Koźmińskiego,
Prof. Dominika Latusek-Jurczak – Akademia Leona Koźmińskiego, 
Prof. Ewa Okoń-Horodyńska – Uniwersytet Jagielloński,
Dr hab. Roman Sobiecki – prorektor Szkoły Głównej Handlowej,
Dr Paweł Wojciechowski – Minister Finansów 2006; Wiceminister Spraw Zagranicznych 2009-2010; stały przedstawiciel RP przy OECD 2010–2014; 5 minut dla prof. Grzegorza W. Kołodko. 

 • 15:00-16:00 Sesja 4: Pieniądz i finanse a wzrost i rozwój

Moderator: Dr hab. Krzysztof Kalicki – profesor Akademii Leona Koźmińskiego; Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska SA 2003-2019 

Dyskutanci: 
Dr Sławomir Dudek – Prezes Instytutu Finansów Publicznych, Szkoła Główna Handlowa, 
Prof. Stanisław Flejterski – Uniwersytet WSB Merito Szczecin,
Dr hab. Małgorzata Runiewicz-Wardyn – profesor Akademii Leona Koźmińskiego, TIGER Krzysztof Pietraszkiewicz – Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Handlowej; Prezes Związku Banków Polskich 2003-2023,
Katarzyna Zajdel-Kurowska – członek Rady Nadzorczej ING Bank Śląski; Executive Director, World Bank Group 2020-2022; 5 minut dla prof. Grzegorza W. Kołodko.

 • 16:00-16:15 Przerwa na kawę i herbatę 
 • 16:15-17:15 Sesja 5: Ekonomia i polityka Nowego Pragmatyzmu

Moderator: Prof. Marta Postuła – Uniwersytet Warszawski

Dyskutanci: 
Dr Piotr Arak – Główny Ekonomista VeloBank; Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego 2018-2023,
Prof. Maciej Bałtowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Prof. Robert Kozielski – Uniwersytet Łódzki, 
Dr hab. Hanna Kuzińska – profesor Akademii Leona Koźmińskiego Dr hab. Dominika Wojtowicz – profesor Akademii Leona Koźmińskiego; 5 minut dla prof. Grzegorza W. Kołodko.

 • 17:15-17:30 Zakończenia konferencji Prof. Witold B. Bielecki – Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 210 / (2) 2024

Być może zainteresują Cię również:

Lepszy transport
Miasto w ruchu

Instytut Spraw Obywatelskich w Bukareszcie

W dniach 30.09.-2.10 2010 r. Instytut Spraw Obywatelskich będzie gościł w Bukareszcie w ramach międzynarodowej kampanii „Added Value – Sustainable Energy in Transportation”, w której jest partnerem od 2007 roku. W kampanię zaangażowanych jest kilkanaście podmiotów, zarówno urzędy miast jak i agencje transportowe, m.in. z Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Litwy, Słowenii, Bułgarii, Irlandii i Rumunii. Gospodarzem spotkania jest Romanian Association of Public Transport, URTP.

OWES Instytutu

Konferencja „Swój do swojego po swoje” – odpowiedzialnie o gospodarce

Patriotyzm konsumencki, samowystarczalność, przedsiębiorczość społeczna - brzmi poważnie, prawda? Nie ma jednak czego się bać - naszą konferencję przygotowaliśmy z myślą o przybliżeniu uczestnikom idei, które coraz śmielej zmieniają obraz otaczającego nas świata. Konferencja "Swój do swojego po swoje - idea samowystarczalności i patriotyzmu konsumenckiego w ekonomii społecznej" stanowi uwieńczenie trwającego właśnie Tygodnia "Być i Mieć", który zorganizowaliśmy w ramach Centrum KLUCZ, by pokazać, że są ludzie, którzy połączyli pasję, odpowiedzialność i sukces komercyjny.