Jak nowe techniki GM mogą wpłynąć na żywność, zdrowie i środowisko? Sprawdź!

CRISPR
fot. "CRISPR" by EpicTop10.com is licensed under CC BY 2.0
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 70 / (18) 2021

Dyskusja na temat nowych technik genetycznych modyfikacji w sektorze spożywczym oraz ich wpływu na zdrowie i środowisko odbędzie się podczas publicznego wysłuchania 10 maja 2021 roku. Wydarzenie organizuje Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego.

Celem wysłuchania jest ocena i omówienie potencjalnego wpływu nowych technik modyfikacji genetycznej na zdrowie i środowisko. Urzędnicy Komisji omówią „Raport na temat  nowych »technik genomicznych«”, który powstał po orzeczeniu TSUE z 2018 roku.

TSUE stwierdził wówczas, że produkty poddane edycji genomu i inne nowe GMO wchodzą w zakres prawodawstwa UE dotyczącego GMO, wskazując jednocześnie, że należy rozważyć nowe instrumenty polityczne, aby uczynić prawodawstwo bardziej odpornym, przyszłościowym i jednolicie stosowanym.

Przesłuchanie można śledzić za pośrednictwem transmisji internetowej na stronie Komisji (ENVI),  będzie również dostępne na żądanie. Rejestracja nie jest wymagana. Poczatek – godzina 13:45.

Program
13:45 – 13:50 Welcome and opening remarks by Pascal Canfin, Chair of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)
13:50 – 14:00 Presentation by the European Commission of its study on 'novel genomic techniques’
14:00 – 14:50 Panel 1 – Understanding new GM techniques and their impact on health and environment
(Chair: Pascal Canfin, ENVI Chair)
14:00 – 14:10 What is GM and what are the health risks? (10’)
Dr. Michael Antoniou, Reader in Molecular Genetics – King’s College London
14:10 – 14:20 New GM techniques and the environment: a broader perspective (10’)
Dr. Margret Engelhard, Head of Division – Federal Agency for Nature Conservation, Germany (BfN)
14:20 – 14:50 Q&A session with Members
14:50 – 15:40 Panel 2 – GM techniques and sectoral impact
(Chair: Pascal Canfin, ENVI Chair)
14:50 – 15:00 New GM techniques: the consumers’ point of view (10’)
Ms. Iris Strutzmann, Austrian Chamber of Labour, affiliated Member of BEUC
15:00 – 15:10 Biotechnology, Food Security, and the Environment (10’)
Prof. Dr. Matin Qaim, Chair of International Food Economics and Rural Development, University of Göttingen, Germany
15:10 – 15:40 Q&A session with Members
15:40 – 15:45 Closing statement by ENVI Chair

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 70 / (18) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również: