Jak rozwijać Bełchatów po zamknięciu kopalni?

Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne w Bełchatowie_zaproszenie

Paweł Marczak

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 150 / (46) 2022

W czwartek 24 listopada 2022 r., w godz. 10.00-15.00 weź udział w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym na temat przyszłości regionu bełchatowskiego. Posłuchaj! Masz pomysł? Zabierz głos!

Aby wziąć udział w Wysłuchaniu, należy się zarejestrować poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 22.11.2022 do godz. 10.00.

Na czym polega wydarzenie w Bełchatowie, jaki jest jego cel i dlaczego warto wziąć w nim udział zapytaliśmy Alinę Pogodę, specjalistką ds. sprawiedliwej transformacji w Polskiej Zielonej Sieci.

Paweł Marczak: Czym jest Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne? Jaka jest jego formuła?

Alina Pogoda: Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne jest jedną z metod prowadzenia konsultacji i polega na tym, że przedstawiciele administracji publicznej – którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentów wyznaczających plany i strategie rozwoju regionów – usłyszą od przedstawicielek i przedstawicieli społeczeństwa opinie na temat tego, jak powinna wyglądać według nich przyszłość regionu, w którym mieszkają.

Każda osoba będzie miała kilka minut na to, aby wygłosić swoje zdanie na ważny dla niej temat dotyczący rozwoju regionu bełchatowskiego. W wysłuchaniu można wziąć udział jako „mówca” lub jako „widz”, jednak zachęcamy wszystkich do zabrania głosu.

Po wysłuchaniu odbędzie się wysłuchanie odwrócone, w którym decydenci i przedstawicieli administracji publicznej odniosą się do głosów i wypowiedzi z wysłuchania publicznego.

Jaki jest cel Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego ws. transformacji w regionie bełchatowskim?

Celem jest usłyszenie od mieszkańców regionu, jak i osób zaangażowanych w jego rozwój, o ważnych dla nich kwestiach mających wpływ na ich życie, pracę czy spędzanie wolnego czasu w regionie.

Jest to otwarcie przestrzeni do wygłaszania wolnych opinii na temat tego, w jakim kierunku region powinien się rozwijać i na co należy położyć nacisk w wymyślaniu wizji przyszłości regionu bełchatowskiego „po węglu”. Dzięki temu administracja publiczna będzie poinformowana o opinii mieszkańców na temat ich wizji kierunku rozwoju, co będzie miało przełożenie na jej działania.

Czy mamy szansę na „Nowy Bełchatów”, aby nie zaprzepaścić tego kluczowego miejsca na mapie gospodarczej Polski?

Szansa zawsze jest, ważne aby mieszkańcy i mieszkanki Bełchatowa byli włączeni w kształtowanie przyszłości, która już teraz powinna być planowana i realizowana poprzez działania na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Konieczne jest to, aby region znalazł pomysł na siebie po zakończeniu eksploatacji w kopalni Bełchatów, a do tego potrzebna jest informacja, rozmowa, włączenie mieszkańców i akceptacja społeczna.

Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszają Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

W Wysłuchaniu udział wezmą przedstawiciele/ki m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Zarządu Województwa Łódzkiego, samorządów lokalnych, uczelni wyższych, instytucji badawczych, organizacji społecznych i pozarządowych, gospodarczych, przedsiębiorstw, a co najważniejsze mieszkańcy i mieszkanki regionu. 

Szukasz więcej informacji?

Strona Polskiej Zielonej Sieci
Wydarzenie na Facebooku

Transmisja na YouTube Polskiej Zielonej Sieci (poźniej zostanie tam również zamieszczone nagranie materiału z wydarzenia).

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 150 / (46) 2022

Być może zainteresują Cię również:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

„Rzeczpospolita” o Centrum Wspierania Rad Pracowników

W artykule Tomasza Zalewskiego pt. „Nie wszyscy chętni nowym radom”, który ukazał się 12 sierpnia na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, autor powołuje się na doświadczenia Instytutu Spraw Obywatelskich związane problematyką rad pracowników. Cieszymy się, że nasze działania zostały dostrzeżone. Zainteresowanie ze strony mediów i członków rad pracowników utwierdza nas w przekonaniu, że Centrum Wspierania Rad Pracowników ma sens. Jest pomocne przy rozwiązywaniu problemów z jakimi zwracają się do nas zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.