Jak wpływać na politykę i prawo Unii Europejskiej – wskazówki dla organizacji pozarządowych

Wykorzystanie prawa na poziomie europejskim na przykładzie działania Koalicji Żywa Ziemia na rzecz reformy wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości wpływania na politykę i prawo Unii Europejskiej (UE). Został on sformułowany w sposób podkreślający najważniejsze kwestie, które powinny być brane pod uwagę przez organizacje pozarządowe, które chcą uczestniczyć w procesie decyzyjnym i podejmują działania na rzecz zmiany unijnych polityk i przepisów prawa. Nie została w nim uwzględniona … Czytaj dalej Jak wpływać na politykę i prawo Unii Europejskiej – wskazówki dla organizacji pozarządowych