Jak zatrzymać postępującą inwigilację obywateli? Obejrzyj transmisję z Sejmu!

sala obrad Sejmu RP
Sala obrad Sejmu RP by DrabikPany / CC BY 2.0.

Paweł Marczak

Totalna inwigilacja, władza kontrolująca w sposób nieograniczony nasze czaty, e-maile, komunikatory – WhatsApp, Messenger i inne. Wydaje ci się, że to tylko abstrakcja? Otóż nie!

Proponowane przez rządzących projekty ustaw: Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 2861) oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 2862), nakładają m.in. na dostawców takich usług jak komunikatory internetowe, skrzynki poczty elektronicznej obowiązek zatrzymywania danych dotyczących komunikacji elektronicznej i udostępniania ich służbom, a także sądowi i prokuratorowi – co stoi w sprzeczności z Konstytucją RP i prawem UE.

Stanowi nieproporcjonalną ingerencję w tajemnice komunikowania się użytkowników.

Nie przegap! Obejrzyj wysłuchanie publiczne!

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wyznaczyła na dzień 6 marca 2023 roku (poniedziałek) na godz. 12:00 wysłuchanie publiczne, dotyczące rządowych projektów ustaw: Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 2861) oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 2862).

Wysłuchanie odbędzie się w sali nr 312 (bud. U) w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 1, a jego przebieg będzie transmitowany online na stronie Kancelarii Sejmu.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji online z wydarzenia. Wszelkie szczegóły oraz link do transmisji znajdziecie Państwo na stronie Kancelarii Sejmu w poniedziałek (6 marca 2023 roku) tuż przed wysłuchaniem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp.

Czym jest wysłuchanie publiczne?

Wysłuchanie jest okazją do podzielenia się swoimi uwagami, wątpliwościami, obawami, przemyśleniami na dany temat. To forum do dyskusji nad zagadnieniem. W wydarzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Podczas dyskusji głos zabierze również Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Przekaże wnioski, płynące z opinii prawnej „Społeczeństwo nadzorowane. Prawo komunikacji elektronicznej”, która została przygotowana dla Instytutu.

Jeśli chcesz zrozumieć, jakie zagrożenia płyną z zaproponowanych przepisów, zachęcamy do zapoznania się z nią. Uważna lektura dostarczy ci informacji na temat dostępu polskich służb do wiedzy, gdzie jesteś, gdzie byłeś i o czym myślisz.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie

Być może zainteresują Cię również:

OWES Instytutu

Centrum KLUCZ w TV Toya

Już dzisiaj, 9 października o godz. 17.00, w programie Telewizji Toya „Nasze Sprawy” będziemy mówić o przedsiębiorczości społecznej i spółdzielniach socjalnych.

OWES Instytutu

Poszukujemy Specjalisty/Specjalistki ds. PR

Instytut Spraw Obywatelskich z Łodzi, w związku z realizowanym projektem PWP "OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 7.2.2 wsparcie ekonomii społecznej), poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko:Specjalista/Specjalistka ds.PR.