Jednym głosem o opiekunach osób niepełnosprawnych – Dom to Praca i „Chcemy całego życia” w TOK FM

W audycji „Twój Problem – Moja Sprawa” o umożliwieniu opiekunom osób niepełnosprawnych dorabiania mówili Rafał Górski (prezes INSPRO, ekspert kampanii Dom to Praca) oraz Dorota Próchniewicz z centrum „Chcemy całego życia”. Eksperci przedstawili postulaty obu kampanii oraz propozycje rozwiązań prawnych, nad którymi aktualnie trwają pracę.

Pierwszy pomysł to danie opiekunom możliwości łączenia pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z dorabianiem. Druga propozycja to przesunięcie świadczenia z opiekuna na podopiecznego i danie mu możliwości decydowania o sposobie opieki nad nim. – Zdajemy sobie sprawę, że ta druga opcja jest w dzisiejszych warunkach dość kontrowersyjna. My przychylamy się do pierwszego wariantu

– propozycje zmian wysuwane w kampanii Dom to Praca opisał Rafał Górski.

O konieczności zmian w prawie na Kongresie Kobiet w Poznaniu centrum „Chcemy całego życia” mówiło na panelu poświęconym kwestii umożliwienia opiekunom osób zależnych dorabiania. „Chcemy całego życia” przygotowało także petycję z tym postulatem.

Aktualnie w ramach kampanii Dom to Praca trwają konsultacje proponowanych zmian w prawie.

Chcemy dać głos ludziom, które znają ten temat, by mogli się wypowiedzieć, w jakim kierunku powinny pójść konkretne rozwiązania. To, co może zrobić w debacie publicznej organizacja społeczna, to pokazanie, że jest problem, a politycy, którzy pracują za nasze pieniądze, powinni ten problem rozwiązać – tak potrzebę przeprowadzenia konsultacji uzasadnił Rafał Górski.

Przeczytaj artykuł „Koniec z życiem za kilkaset zł? Będą zmiany w sprawie pracy opiekunów niepełnosprawnych”

Wysłuchaj audycji Kampania Manifest 5.0: Chcemy całego życia!

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca

„Daj jej etat w domu”

Odkurzanie, zmywanie naczyń, prasowanie – prowadzenie domu to ciężka praca, warta 1200 złotych. Jeśli praca jest ciężka, dlaczego więc za nią nie płacić? Bo,…