Jest praca w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łodzi

www_instytut_oferta_pracy
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 197 / (41) 2023

Poszukujesz pracy? To świetnie się składa, bo szukamy chętnego/chętnej do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, który prowadzimy. Zobacz nasze ogłoszenia – na Twoje CV czekamy do 20 października 2023 r.    

Poszukujemy osób do pracy na dwóch stanowiskach specjalistów ds. reintegracji społecznej i zawodowej oraz ds. zamówień publicznych. Oferujemy umowę o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Charakter pracy to praca stacjonarna w Łodzi i wyjazdowa do klientów z terenu województwa łódzkiego.

Kto jest klientem?

  • osoba indywidualna lub grupa osób, które zainteresowane są realizacją działań społecznych w formie organizacji pozarządowej (fundacji/ stowarzyszenia/ spółdzielni socjalnej/ spółki z o.o. not for profit),
  • istniejąca już organizacja pozarządowa (fundacja/ stowarzyszenie/ spółdzielnia socjalna/ spółka z o.o. not for profit), która chce się rozwijać i zwiększać swój wpływ na otoczenie,
  • samorząd lokalny i jego jednostki organizacyjne mające wpływ na rozwój społeczności lokalnej.

Praca dla specjalisty ds. reintegracji społecznej i zawodowej

Specjalista ds. reintegracji społecznej i zawodowej:

  • współpracuje z przedsiębiorstwami społecznymi w zakresie: określenia sytuacji społecznej i zawodowej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym w celu opracowania indywidualnego planu reintegracyjnego oraz świadczenia usług z zakresu reintegracji społecznej w formie indywidualnej lub grupowej,
  • współpracuje z podmiotami zatrudnienia socjalnego (PZS) w celu wypracowania ścieżki wsparcia, w wyniku której uczestnicy PZS zostaną zatrudnieni w PS,
  • współpracuje i wspieranie liderów PS w zakresie wdrażania i realizacji planów reintegracyjnych pracowników PS.

Praca dla specjalisty ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych:

  • rozpoznaje potrzeby i potencjału biznesowego PES i PS oraz ocenia możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne;
  • wspiera w postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych, w tym przy przygotowywaniu opinii, analiz, projektów pism,
  • organizuje działania edukacyjne z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych, w celu zapoznania PES/PS z obwiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
  • informuje PES/PS o zmieniających się regulacjach prawnych z zakresu zamówień publicznych.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 197 / (41) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy Centrum KLUCZ

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum KLUCZ”

Być może zainteresują Cię również:

Lepszy transport
Miasto w ruchu

Filmy „Wpuszczeni w korek” i „Miasto w ruchu” w Kinie pod Baranami

Dnia 20 września, o godz. 15.00 w Kinie pod Baranami w Krakowie odbędzie się bezpłatny seans filmowy, w ramach którego będzie można zobaczyć dwie produkcje dokumentalne: „Wpuszczeni w korek” (Taken for a ride) oraz „Miasto w ruchu” (Contested Streets: Breaking New York City Gridlock). Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Instytut Spraw Obywatelskich

W eterze o dwutlenku

Zapraszamy do słuchania kolejnej audycji z cyklu „Czy masz świadomość?” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej, współorganizowanej przez redakcję „Obywatela”. Czekamy na Was tradycyjnie w ostatnią sobotę miesiąca, czyli tym razem 27 lutego 2010 r., w godzinach 15.00 – 18.00. Tematem najbliższego programu będzie emisja i składowanie dwutlenku węgla.