Jest praca w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łodzi

www_instytut_oferta_pracy
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 197 / (41) 2023

Poszukujesz pracy? To świetnie się składa, bo szukamy chętnego/chętnej do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, który prowadzimy. Zobacz nasze ogłoszenia – na Twoje CV czekamy do 20 października 2023 r.    

Poszukujemy osób do pracy na dwóch stanowiskach specjalistów ds. reintegracji społecznej i zawodowej oraz ds. zamówień publicznych. Oferujemy umowę o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Charakter pracy to praca stacjonarna w Łodzi i wyjazdowa do klientów z terenu województwa łódzkiego.

Kto jest klientem?

  • osoba indywidualna lub grupa osób, które zainteresowane są realizacją działań społecznych w formie organizacji pozarządowej (fundacji/ stowarzyszenia/ spółdzielni socjalnej/ spółki z o.o. not for profit),
  • istniejąca już organizacja pozarządowa (fundacja/ stowarzyszenie/ spółdzielnia socjalna/ spółka z o.o. not for profit), która chce się rozwijać i zwiększać swój wpływ na otoczenie,
  • samorząd lokalny i jego jednostki organizacyjne mające wpływ na rozwój społeczności lokalnej.

Praca dla specjalisty ds. reintegracji społecznej i zawodowej

Specjalista ds. reintegracji społecznej i zawodowej:

  • współpracuje z przedsiębiorstwami społecznymi w zakresie: określenia sytuacji społecznej i zawodowej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym w celu opracowania indywidualnego planu reintegracyjnego oraz świadczenia usług z zakresu reintegracji społecznej w formie indywidualnej lub grupowej,
  • współpracuje z podmiotami zatrudnienia socjalnego (PZS) w celu wypracowania ścieżki wsparcia, w wyniku której uczestnicy PZS zostaną zatrudnieni w PS,
  • współpracuje i wspieranie liderów PS w zakresie wdrażania i realizacji planów reintegracyjnych pracowników PS.

Praca dla specjalisty ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych:

  • rozpoznaje potrzeby i potencjału biznesowego PES i PS oraz ocenia możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne;
  • wspiera w postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych, w tym przy przygotowywaniu opinii, analiz, projektów pism,
  • organizuje działania edukacyjne z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych, w celu zapoznania PES/PS z obwiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
  • informuje PES/PS o zmieniających się regulacjach prawnych z zakresu zamówień publicznych.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 197 / (41) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również:

radio by Alan Levine

OWES Instytutu

Rozmowa / Organizacje nie wykorzystują czasu w radiu

W oczekiwaniu na ogłoszenie naboru na przedstawicieli strony społecznej w komisjach oceniających kampanie społeczne w publicznych mediach, podsumowujemy pracę zespołu działającego w Polskim Radiu. O sukcesach i wyzwaniach opowiadają Rafał Górski, Michał Rżysko i Agnieszka Ziętek. [Wywiad ukazał się na portalu www.ngo.pl.]