Jesteś doradcą biznesowym? Przyślij swoje CV!

www_instytut_oferta_pracy
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 133 / (29) 2022

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? To świetnie się składa, bo szukamy chętnego/chętnej do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Zobacz nasze ogłoszenia – na Twoje CV czekamy do 25 lipca br.   

Poszukujemy do pracy na stanowisku: doradca biznesowy

Czym zajmuje się doradca biznesowy?

Doradzaniem 🙂 Doradca biznesowy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) pracuje ze swoim klientem procesowo. Jak to dokładnie wygląda?

Doradca:

  • diagnozuje potrzeby klienta,
  • planuje z klientem działania i ich oczekiwane efekty,
  • pomaga w realizacji celów biznesowych klienta,
  • pilnuje, żeby plan działania został wdrożony – głównie poprzez prowadzenie spotkań doradczych z klientem, a także wykorzystując dostarczane przez OWES narzędzia (szkolenia, warsztaty, wsparcie finansowe itp.).

W czasie swojej pracy doradca współpracuje z innymi doradcami oraz instytucjami zewnętrznymi w celu jak najlepszej realizacji planu działania.

Kto jest klientem?

  • osoba indywidualna lub grupa osób, które zainteresowane są realizacją działań społecznych w formie organizacji pozarządowej (fundacji/ stowarzyszenia/ spółdzielni socjalnej/ spółki z o.o. not for profit),
  • istniejąca już organizacja pozarządowa (fundacja/ stowarzyszenie/ spółdzielnia socjalna/ spółka z o.o. not for profit), która chce się rozwijać i zwiększać swój wpływ na otoczenie.

Jaki zakres obejmuje doradztwo biznesowe?

Organizacjom pozarządowym doradzamy w zakresach:

  • zarządzania organizacją (m.in. wsparcie procesu podejmowania decyzji, tworzenie planu rozwoju; wsparcie w rozpoznaniu potencjału organizacji),
  • osobowym (m.in. zarządzanie pracownikami, rozwiązywanie konfliktów),
  • finansowym (m.in. układanie budżetu; prowadzenie sprzedaży; zwrotne instrumenty finansowe; przygotowanie montażu finansowego; źródła finansowania działalności; opracowywanie struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców; opracowywanie planu naprawczego; planowanie finansowe),
  • marketingowym (m.in. wykorzystywanie nowych technologii; planowanie marketingowe; opracowywanie strategii marketingowej; budowanie oferty; obsługa klienta; poszukiwanie partnerów).

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 133 / (29) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również: