Już w maju kolejne Forum Rad Pracowników. Zarejestruj się!

Zaproszenie na V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 225 / (17) 2024

V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski.

Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest debata ponad podziałami na tematy ważne dla świata pracy. Forum służy sieciowaniu członków rad, wymianie wiedzy i doświadczeń, a także zwiększeniu obecności rad pracowników w życiu publicznym.

Dlaczego potrzebujemy rad pracowników? oraz Jak rada pracowników może wykorzystać prawo o ESG? (ang. Environmental, Social and Corporate Governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) to kluczowe pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas tegorocznego Forum.

W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości. Uczestnicy spotkania (ok. 200 osób) to przedstawiciele rad pracowników, ministerstw, związków zawodowych, organizacji zrzeszających pracodawców, parlamentarzyści, dziennikarze i pracownicy zainteresowani powołaniem rady pracowników w firmie.

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia udziału będziemy potwierdzać telefonicznie.

Program V Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników

TERMIN: 15 maja 2024 r., godz. 09:00-15:30
MIEJSCE: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa
ORGANIZATOR: Instytut Spraw Obywatelskich, Klub Parlamentarny Lewica

09:00-09:30 Rejestracja gości

09:30-09:45 Otwarcie Forum: 18 lat kampanii obywatelskiej na rzecz rad pracowników

Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich
Przedstawiciel/ka Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy

09:45-10:05 Kierunki działań Polski w drodze do partycypacji pracowniczej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk*, Ministra, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10:05-12:30 Panel I. Dlaczego potrzebujemy rad pracowników?

  1. Katarzyna Nowakowska, Wiceminister, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
  2. Maciej Konieczny, Poseł, Lewica Razem
  3. Piotr Ostrowski, Przewodniczący, OPZZ
  4. Maciej Witucki, Prezydent Rady Głównej, Konfederacja Lewiatan
  5. Jan Przywoźny, Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych
  6. Krzysztof Kwiatkowski, Senator, Klub Parlamentarny PO

[11:45-12:30 Pytania i odpowiedzi – dyskusja z udziałem publiczności
Moderacja: Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich]

12:30-13:30 Przerwa

13:30-15:15 Panel II. Prawo o ESG: jak może je wykorzystać rada pracowników?

  1. Urszula Jóźwiak, Prezeska, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, ekspertka Instytutu ESG
  2. Daniel Kiewra, Ekspert, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  3. Ilona Pietrzak, Wiceprezes, Instytut Spraw Obywatelskich

[14:30-15:15 Pytania i odpowiedzi – dyskusja z udziałem publiczności
Moderacja: Mariusz Ławnik, Instytut Spraw Obywatelskich]

15:15-15:30 Podsumowanie Forum

Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich
Przedstawiciel/ka Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy

*Czekamy na potwierdzenie udziału.


Przygotowano w ramach projektu Centrum Wspierania Rad Pracowników dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 225 / (17) 2024

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również:

Dziękujemy naszym wolontariuszom!

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Przy tej okazji ogromnie dziękujemy wszystkim INSPROwiczom za Wasze codzienne zaangażowanie, wytrwałość i determinację w pracy nad tym, by INSPRO stawało się organizacją coraz silniejszą i z jeszcze większymi sukcesami :-)