fbpx
Jesteś społecznikiem? Zgłoś się do 5. edycji Kuźni Kampanierów

Kandydaci do tablicy!

Instytut Spraw Obywatelskich, w ramach którego prowadzimy kampanię na
rzecz zrównoważonego transportu, rozpoczętą ponad dekadę temu, zwrócił
się do kandydatów w wyborach prezydenckich z publicznym pytaniem o ich
poglądy na temat polityki transportowej.

List ten publikujemy poniżej.

* * *

Łódź, 1 czerwca 2010 r.

Szanowny Pan
Kandydat na Prezydenta

Szanowny Panie,
Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się do Pana, jako kandydata na Prezydenta, z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie rozwoju w naszym kraju transportu kombinowanego. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania. Pańska odpowiedź zostanie podana do publicznej wiadomości i pomoże obywatelom podjąć właściwą decyzję w nadchodzących wyborach.

1. Czy uważa Pan za dobre rozwiązanie przyjęcie, jako zasady i celu polskiej polityki transportowej, że tranzyt towarów przez Polskę będzie odbywał się przy użyciu kolei, co znajduje swój wyraz w haśle „Tiry na tory”?
2. Czy zmiana proporcji dotacji dla transportu samochodowego i kolejowego na bardziej równomierne (obecnie transport drogowy pochłania znacznie większe środki budżetowe niż koleje) jest dobrym pomysłem?
3. Czy posiadanie jednych z najniższych w regionie opłat (winiet) za przejazd samochodów ciężarowych jest korzystne dla Polski?
4. Czy zgadza się Pan z opinią, że tranzyt towarów TIR-ami pogarsza jakość polskich dróg, stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa na drogach?

Instytut jest niezależną od partii i grup interesu instytucją ekspercko-eduka­cyjną (think tank) o statusie organizacji pożytku publicznego. Aktualnie prowadzimy ogólnopolską kampanię społeczną w ramach dwuletniego projektu „Tiry na tory” (www.tirynatory.pl), finansowanego ze środków V osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Głównym celem kampanii „Tiry na tory” jest przeniesienie tranzytu towarów z dróg na kolej oraz promocja kolei jako dobra wspólnego wszystkich Polaków.

Prosimy o odpowiedź do 15 czerwca 2010 r. Łączymy wyrazy szacunku,

W imieniu zarządu Instytutu

Rafał Górski
Prezes Zarządu

 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Lepszy transport Tiry na tory

Być może zainteresują Cię również:

Centrum KLUCZ

Poszukujemy Specjalisty ds. Testowania Produktów i Kampanii

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi, w związku z realizowanym z Deutscher Fundraising Verband (Niemieckim Stowarzyszeniem Fundraisingu, drugą co do wielkości w Europie organizacją tego rodzaju), projektem współpracy ponadnarodowej „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 7.2.2 - wsparcie ekonomii społecznej), poszukuje Specjalisty ds. Testowania Produktów i Kampanii.

Instytut Spraw Obywatelskich

Polska naturalnie! w województwie podlaskim

W miniony weekend, w Ośrodku Wsparcia „Lipniak” pod Suwałkami, odbyła się pierwsza regionalna konferencja i szkolenia w ramach projektu „Polska naturalnie! - rozwój, integracja i promocja produktów i rozwiązań ekoturystycznych w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim”, realizowanego przez Instytut Spraw Obywatelskich.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.