Kandydaci do tablicy!

Instytut Spraw Obywatelskich, w ramach którego prowadzimy kampanię na
rzecz zrównoważonego transportu, rozpoczętą ponad dekadę temu, zwrócił
się do kandydatów w wyborach prezydenckich z publicznym pytaniem o ich
poglądy na temat polityki transportowej.

List ten publikujemy poniżej.

* * *

Łódź, 1 czerwca 2010 r.

Szanowny Pan
Kandydat na Prezydenta

Szanowny Panie,
Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się do Pana, jako kandydata na Prezydenta, z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie rozwoju w naszym kraju transportu kombinowanego. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania. Pańska odpowiedź zostanie podana do publicznej wiadomości i pomoże obywatelom podjąć właściwą decyzję w nadchodzących wyborach.

1. Czy uważa Pan za dobre rozwiązanie przyjęcie, jako zasady i celu polskiej polityki transportowej, że tranzyt towarów przez Polskę będzie odbywał się przy użyciu kolei, co znajduje swój wyraz w haśle „Tiry na tory”?
2. Czy zmiana proporcji dotacji dla transportu samochodowego i kolejowego na bardziej równomierne (obecnie transport drogowy pochłania znacznie większe środki budżetowe niż koleje) jest dobrym pomysłem?
3. Czy posiadanie jednych z najniższych w regionie opłat (winiet) za przejazd samochodów ciężarowych jest korzystne dla Polski?
4. Czy zgadza się Pan z opinią, że tranzyt towarów TIR-ami pogarsza jakość polskich dróg, stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa na drogach?

Instytut jest niezależną od partii i grup interesu instytucją ekspercko-eduka­cyjną (think tank) o statusie organizacji pożytku publicznego. Aktualnie prowadzimy ogólnopolską kampanię społeczną w ramach dwuletniego projektu „Tiry na tory” (www.tirynatory.pl), finansowanego ze środków V osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Głównym celem kampanii „Tiry na tory” jest przeniesienie tranzytu towarów z dróg na kolej oraz promocja kolei jako dobra wspólnego wszystkich Polaków.

Prosimy o odpowiedź do 15 czerwca 2010 r. Łączymy wyrazy szacunku,

W imieniu zarządu Instytutu

Rafał Górski
Prezes Zarządu

 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Lepszy transport Tiry na tory

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport
Co robimy / Tiry na tory

Być może zainteresują Cię również: