Kiedy zielona fala dla tramwajów w Łodzi?

Aktywiści trzymający transparent „Żądamy zielonej fali dla tramwajów” z Instytutu Spraw Obywatelskich

Z prof. Jackiem Wesołowskim, współautorem raportu „Odzyskajmy centra miast”, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Spośród stojących do dyspozycji alternatywnych strategii: pro-samochodowej, miasta bez samochodu i zrównoważonego rozwoju przyjmuje się strategię zrównoważonego rozwoju, która zakłada uzyskanie takiego podziału zadań między transport zbiorowy i indywidualny, że złagodzone zostaną trudności w funkcjonowaniu systemu transportowego i uciążliwości dla środowiska powodowane przez nadmierny wzrost ruchu samochodowego.
Polityka transportowa dla miasta Łodzi z 1997 roku

Transport publiczny powinien być możliwie szybki i łatwo dostępny dla wszystkich grup społecznych, a przestrzeń wokół przystanków i stacji przyjazna dla użytkownika, także starszego i niepełnosprawnego.
Jacek Wesołowski, „Odzyskajmy centra miast”

Zwiększenie częstotliwości i dostępności transportu publicznego w szczególności w godzinach szczytu – do jazdy do pracy szkoły powroty z pracy i szkoły.
II Łódzki Panel Obywatelski

  1. Czym jest zielona fala dla tramwajów i gdzie to rozwiązanie jest stosowane w Unii Europejskiej?
  2. Czy w Łodzi działa zielona fala?
  3. Przeanalizowanie możliwości i wprowadzenie lub poprawa zielonego priorytetu dla tramwaju, mimo potencjalnych konsekwencji w postaci spowolnienia ruchu na ulicach prostopadłych i redukcji czasu trwania zielonego światła dla pieszych – to rekomendacja II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego. Proszę o komentarz.
  4. Łódzcy radni 29 stycznia 1997 r. przegłosowali uchwałę w sprawie przyjęcia polityki transportowej dla miasta Łodzi. Jak Pan ocenia tę politykę i czy ona dziś jest realizowana?
  5. Kto korzysta, a kto traci, na obecnej polityce transportowej miasta Łodzi?
  6. W 2017 roku Instytut Spraw Obywatelskich wydał raport „Odzyskajmy centra miast”. Jest Pan jego współautorem. Czy ten raport jest aktualny?
  7. Czego mieszkańcy powinni domagać się od prezydent miasta Łodzi, czego od radnych, a czego wymagać od siebie?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Iceland, Liechtenstein, Norway – Active citizens fund

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 179 (23) / 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Czy masz świadomość? Lepszy transport Miasto w ruchu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport

Być może zainteresują Cię również:

OWES Instytutu

KLUCZ-owe szkolenie z ekonomizacji – edycja pierwsza. Sprawdź!

Centrum KLUCZ zaprasza na bezpłatne szkolenie „Przekuj DOBRE POMYSŁY na DOBRY BIZNES. Ekonomizacja NGO krok po kroku”, które odbędzie się w Łodzi w dniach 05 – 06 marca 2014 r. Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (w szczególności organizacji pozarządowych) z terenu woj. łódzkiego.