Konferencja o samorządzie pracowniczym

Instytut Spraw Obywatelskich serdecznie zaprasza członków rad pracowników na konferencję „Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego”, która odbędzie się 16 września 2011 r. w budynku Senatu. Wydarzenie jest organizowane przez Komisję Gospodarki Narodowej Senatu RP. Podczas jednej z sesji wystąpi Piotr Ciompa, ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników. Celem konferencji jest podsumowanie dorobku samorządów pracowniczych i nakreślenie obszarów, w których partycypacja pracownicza może przyczynić się do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Program konferencji składa się z trzech części:

  1. Gospodarcze, społeczne i polityczne funkcje rad pracowniczych w latach 1981-1989.
  2. Samorząd pracowniczy w III RP, czyli nieodrobiona lekcja transformacji.
  3. Pomiędzy ekonomią społeczną a partycypacją polityczną.

Podczas spotkania będzie można posłuchać m.in. Ryszarda Bugaja, Henryka Wujca, Leszka Gilejko, Andrzeja Zybały oraz naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego: Stanisława Rudolfa i Agnieszki Skorupińskiej.

Szczegółowy program można znaleźć tutaj.
Swój udział w konferencji można zgłaszać do 8 września 2011 r.: kgn@nw.senat.gov.pl lub fax (22) 694 94 37.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również: