Konferencja: Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój

Kongres Innowacyjnej Gospodarki

W ramach prowadzonego przez nas Centrum Wspierania Rad Pracowników w najbliższą sobotę 25 listopada 2017 r. bierzemy udział w konferencji naukowej „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”. Wydarzenie będzie kolejną okazją, aby podkreślić rolę rad pracowników w uczestnictwie w zarządzaniu zakładem pracy. Podczas konferencji swoje wystąpienia będą mieć eksperci Centrum Wspierania Rad Pracowników: Piotr Ciompa i Rafał Górski.

Temat rad pracowników jest niestety często pomijany, nie tylko w dyskursie politycznym, ale i naukowym. Dlatego też każda okazja, kiedy możemy prowadzić działania rzecznicze w imieniu rad pracowników, jest dla nas cenna. Mamy nadzieję, że konferencja organizowana przez Warszawską Szkołę Zarządzania będzie do tego świetną okazją.

Celem wydarzenia jest:

  • przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników, działaczy związkowych i pracodawców w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności oraz nadanie impulsu do szerokiego wdrażania zasad i rozwiązań partycypacji pracowniczej,
  • przybliżenie koncepcji akcjonariatu pracowniczego i partycypacji pracowników w zarządzaniu oraz zasad solidarności społecznej i demokracji gospodarczej,
  • celem utylitarnym konferencji jest integracja i wymiana doświadczeń środowisk opowiadających się za partycypacją pracowniczą w Polsce, ale także międzynarodowych środowisk naukowych.

Szczegółowy program wydarzenia.


O radach pracowników mówiliśmy ostatnio m.in. na 8 Kongresie Innowacyjnej Gospodarki i w Telewizji Republika.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również: