Konferencja „Pracujemy w Domu” – relacja

3 grudnia w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca działania INSPRO w ramach projektu „Zrobione, Docenione, Wiele Warte – projekt na rzecz likwidowania przyczyn zróżnicowań społecznych i ekonomicznych wynikających z niedoceniania nieodpłatne pracy domowej”, dofinansowany z funduszy PO FIO. Podczas spotkania pt. „Pracujemy w Domu – nieodpłatna praca domowa w perspektywie prawnej i społecznej” zaprezentowaliśmy rezultaty wypracowane podczas trwania projektu: raport z badań jakościowych oraz ekspertyzę prawną i projekt zmian prawnych, które mają zapewnić osobom pracującym w domach ubezpieczenie emerytalne.

Karolina Goś-Wójcicka opowiedziała o raporcie, który stworzyliśmy w oparciu o wywiady pogłębione z 50 osobami pracującymi w domach. Wnioski płynące z badań zostały podzielone na kilka obszarów, m.in.: przyczyny podejmowania przez osoby decyzji o pozostaniu w domu, motywy tej decyzji, język – jak się mówi „o” i jak mówią same o sobie osoby pracujące w domu, poczucie szczęścia i docenienia – od czego zależy. Nasza ekspertka sformułowała także rekomendacje dla rządu dotyczące uwzględniania roli społecznej osób pracujących w domu, a co za tym idzie zmniejszenia ich dyskryminacji w zakresie prowadzenia polityk publicznych, a w szczególności polityki społecznej. Są to: zabezpieczenie emerytalne, dostęp do zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, wsparcie rodzin wielodzietnych, zmiana postaw społecznych.

O pracy domowej w perspektywie społecznej dyskutowały przedstawicielki organizacji pozarządowych: Bogna Stawicka (kobiety.lodz.pl), Hanna Gill-Piątek (Krytyka Polityczna), Anna Pietruszka (MaMa) oraz Zuzanna Lipińska (Związek Dużych Rodzin 3+). Każda z uczestniczek prezentowała nieco inny punkt widzenia, więc udało się podczas tej dyskusji podjąć wiele wątków: od problemu aktywizacji osób 50+, przez sytuację rodzin wielodzietnych, po promowanie równego podziału obowiązków w rodzinie. Okazuje się, że problematyka nieodpłatnej pracy domowej jest tematem niezwykle szerokim i wieloaspektowym.

Kolejną prezentacją było wystąpienie mecenasa Tomasza Siwińskiego, który przedstawił opinię prawną i projekt ustawy. Celem projektu prawnego jest zapewnienie emerytury osobom pracującym w domach na pełen etat. Rozwiązanie proponowane przez INSPRO to podział składki małżonka pracującego zawodowo na pół. Po prezentacji odbył się kolejny panel dyskusyjny – praca domowa w perspektywie prawnej. Poprowadziła go dziennikarka Małgorzata Zawadka. Pierwotnie uczestnikami mieli być politycy wszystkich partii parlamentarnych, ale nasze zaproszenie przyjął jedynie Paweł Sajak z Ruchu Palikota. Oprócz niego w dyskusji wzięli udział: Piotr Ciompa (INSPRO), Karolina Goś-Wójcicka (INSPRO) oraz mecenas Tomasz Siwiński.

Na koniec konferencji odbyło się wręczenie nagrody „Diamentowej Szczotki”. Osobiście odebrał ją pan Paweł Zawitkowski, któremu jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Wszystkie materiały wypracowane w projekcie już wkrótce dostępne będą na naszej stronie internetowej.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również:

OWES Instytutu

KLUCZ-owe szkolenie z fundraisingu. Zapraszamy!

Centrum KLUCZ zaprasza na bezpłatne szkolenie „W poszukiwaniu Złotego Runa – fundraising w Twojej organizacji”, które odbędzie się w Łodzi w dniach 3 – 4 grudnia 2013 r. Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (w szczególności organizacji pozarządowych) z terenu woj. łódzkiego.