Konferencja „W służbie Polsce. Szkoły Nauk Politycznych i ich twórcy” – relacja (zdjęcia)

KSAP
KSAP © Piotr Skubisz

Konferencja „W służbie Polsce. Szkoły Nauk Politycznych i ich twórcy” odbyła się 9 grudnia 2015 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Prezentujemy ideę Polskiej Akademii Służby Publicznej na konferencji „W służbie Polsce. Szkoły Nauk Politycznych i ich twórcy”. Wydarzenie zostało zorganizowane w 100. rocznicę powstania Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

© Piotr Skubisz
© Piotr Skubisz

Program wydarzenia:
10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji
Jan Pastwa, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

10.10 – 11.55 I sesja

O potrzebie istnienia szkół nauk politycznych uwag kilka
prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Genealogia i funkcje nauk politycznych
prof. Grażyna Ulicka, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Źródła inspiracji – modele kształcenia kadr administracji publicznej

Model niemiecki
Mateusz Kolaszyński, Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Model brytyjski
Dariusz Stolicki, Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Model francuski
Marcin Frybes, CADIS-EHESS, Paryż

Akademia obywatelska – prof. M. Rostworowski i krakowska Szkoła Nauk Politycznych 1910-1949
dr Agnieszka Tombińska

Alma mater urzędnika państwowego – o kształceniu kadr administracyjnych II Rzeczpospolitej na przykładzie warszawskiej Szkoły Nauk Politycznych
dr Bartosz Włodarski, Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

11.55 – 12.10 Przerwa kawowa

12.10 – 14.00 II sesja

Francuska ENA – 70 lat doświadczeń
Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce

Jak tworzyliśmy Krajową Szkołę Administracji Publicznej – przesłanki, cele, wizja
prof. Maria Gintowt Jankowicz

Współczesny model kształcenia kadr służby publicznej
moderator: Jan Pastwa, Dyrektor KSAP

Prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, Kierownik Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, Kierownik Podyplomowego Studium Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Rafał Górski, Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Polityka

Być może zainteresują Cię również: