Kongres 60 Milionów – Polonia, geopolityka i soft power

60 Million Congress – Global Polonia Summit

Ze Zbigniewem Klonowskim, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kongresu 60 Milionów, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Jest ona zdolnością otrzymania tego, czego chcesz, dzięki atrakcyjności raczej niż za pomocą przymusu lub zapłaty. Wyrasta ona z atrakcyjności kultury danego kraju, ideałów politycznych i realizowanej polityki. Gdy polityka nasza jest postrzegana jako prawomocna w oczach innych, nasza softpower ulega spotęgowaniu. [… ] Jeśli umiesz sprawić, by inni podziwiali twoje ideały i pragnęli tego, czego ty pragniesz, nie musisz używać kija i marchewki, by podążali w wyznaczonym przez ciebie kierunku. Uwodzenie jest zawsze bardziej skuteczne niż przymus, a wartości, takie jak demokracja, prawa człowieka i indywidualne możliwości, są bardzo atrakcyjne.
Joseph Nye, „Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej”

Misją Kongresu 60 Milionów jest stworzenie międzynarodowej platformy do wymiany pomysłów, inicjowania dyskusji oraz oferowania rozwiązań, które doprowadzą do nawiązywania i rozwoju relacji biznesowych i społecznych w ramach sieci międzynarodowych kontaktów, jednej z największych diaspor na świecie – sześćdziesięciomilionowej społeczności Polaków, przedstawicieli Polonii mieszkających w różnych miejscach na świecie oraz przedsiębiorców zagranicznych, inwestujących i rozwijających biznesy w Polsce.
www.60mln.pl

Kapitał żelazny to środki finansowe, które ze spokojem pozwoliłyby nam planować działania Instytutu na kolejne lata.
Ilona Pietrzak, „Żelazna niezależność Instytutu. Już czas!”

  1. Czy zgadza się pan z tezą, że bez soft power, zwanej dyplomacją publiczną lub obywatelską, nie można prowadzić skutecznej polityki międzynarodowej w XXI w? Czy miękka siła jest bardzo ważnym uzupełnieniem siły militarnej i ekonomicznej Polski? Czy Kongres 60 Milionów jest miękką siłą polskiego państwa?
  2. Kongres 60 Milionów to nowatorska inicjatywa, która zupełnie nie przypomina dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie sieciowania Polonii i organizacji polonijnych. Nie jest to kolejna próba powołania organizacji związkowej czy też tworzenia następnego konwentu, który zrzeszając niewielki procent środowisk polonijnych walczy o prawo do reprezentowania całości przede wszystkim na arenie politycznej. Czy jesteśmy świadkami rewolucji w podejściu do tematyki polonijnej i to od razu w skali globalnej?
  3. Jak Pan ocenia stan funkcjonowania polskiej „diaspory” w poszczególnych krajach świata. W obiegowej opinii Polonia jest często uważana za grupę słabo się integrującą, nie współpracującą ze sobą, złożoną w dużej mierze z osób izolujących się od swoich rodaków na emigracji, którzy sceptycznie patrzą na wszelkie próby integracji mniejszościowej? Jak to jest naprawdę?
  4. Jak Pan ocenia aktywność organizacji pozarządowych w działaniach polonijnych. Czy Polonia opiera się silnie na tzw. trzecim sektorze, wykorzystując możliwości jakie tego typu organizacje posiadają w zakresie działania na rzecz poprawy sytuacji środowisk polonijnych w kraju zamieszkania, czy też w kontekście rozwoju współpracy z Polską? Czy spotyka Pan w swojej działalności interesujące programy i projekty, które przedstawiciele Polonii realizują za pomocą NGO’s, np. na obszarze kultury, pomocy społecznej, rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzynarodowej?
  5. Czy polskie organizacje pozarządowe również biorą udział w działaniach Kongresu 60 milionów? Czy Państwo jako założyciele tej międzynarodowej platformy przewidzieli w jej obrębie także miejsce dla polskich stowarzyszeń i fundacji? Jeżeli tak to jaką rolę pełnią organizacje społeczne w Państwa działaniach?
  6. Instytut Spraw Obywatelskich realizuje obecnie projekt z zakresu budowania kapitału żelaznego. Idea kapitałów żelaznych rozumiana jest jako stabilne źródło finansowania, niezależne od funduszy państwowych i dotacji europejskich, które wspierają jedynie wybrane działania. Wiemy, że organizacje polonijne często są również uzależnione od finansowych środków pozyskiwanych z dotacji zarówno w Polsce (a tych dla Polonii jest niestety niewiele) jak też od dofinansowania z funduszy publicznych w kraju zamieszkania (co z kolei może ograniczać niezależność). Czy Pana zdaniem kapitały żelazne stanowią realną szansę „usamodzielnienia” organizacji pozarządowych działających w Polsce i poza jej granicami?
  7. Jakie zadania stawia sobie Kongres 60 Milionów na najbliższe lata? Czy macie konkretne cele i priorytety, które zamierzacie zrealizować, powiedzmy do 2030 roku? Czy możemy liczyć na to, że Polonia z roku na rok będzie się stawała coraz bardziej widoczna na świecie?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Komitet do spraw Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Projekt Ziemia obiecana sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 209 / (1) 2024

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Świat Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele KOntrolują

Historia

Eksperci z Centrum Zrównoważonego Rozwoju (CZR) dostrzegli, że projekt nowej ustawy w zakresie geologii i górnictwa niesie wiele niekorzystnych dla…

Dom to praca

I edycja projektu „Mama kreatywna – Mama pracująca”

SKOŃCZYŁ CI SIĘ URLOP MACIERZYŃSKI LUB WYCHOWAWCZY? CHCESZ WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Projekt "Mama kreatywna - Mama Pracująca" daje Ci taką szansę. Nabór do I edycji projektu „Mama kreatywna – Mama pracująca” (01.06.2009 – 31.10.2009) trwa do 29 maja 2009r. Zgłoś się już teraz, liczba miejsc ograniczona!