Analiza

Kto w Parlamencie Europejskim wspiera ograniczenie pestycydów? Sprawdź przed wyborami do PE

Głosowanie PE pestycydy główne
Głosowanie PE nad regulacją o zrównoważonym użyciu pestycydów (Listopad 2023) Poprawka 463 i następne

Obywatele Unii Europejskiej wielokrotnie zwracali się do europejskich decydentów o drastyczne ograniczenie stosowania pestycydów. Tym samym chcą chronić swoje zdrowie, bioróżnorodność oraz zapewnić rolnikom długoterminową perspektywę funkcjonowania niezależną od międzynarodowego biznesu. Którzy politycy wsłuchali się w głos europejskich obywateli i podjął działanie w tej sprawie?

PAN Europe, Friends of the Earth Europe i Corporate Europe Observatory dokonały przeglądu zachowań wyborczych posłów do Parlamentu Europejskiego (MEP). Przeanalizowali wyniki kluczowych głosowań istotnych z punktu widzenia ograniczenia użycia pestycydów w Unii Europejskiej. Zobacz, jak polskie grupy polityczne głosowały w tej sprawie. Sprawdź, która strona aktywnie wspierała pozytywne zmiany, a kto chciał je ograniczać. Poniżej przedstawiamy wyniki trzech, naszym zdaniem najważniejszych głosowań w sprawie ograniczenia użycia pestycydów.

Stosowanie pestycydów stanowi obecnie jedno z największych wyzwań. Zdrowa i zrównoważona przyszłość powinna być kluczowym tematem wyborów w UE.

Pestycydy są główną przyczyną upadku bioróżnorodności. Drastyczny spadek liczby owadów i ptaków został powiązany ze stosowaniem pestycydów. Nasze gleby są coraz bardziej pozbawione życia.

Wiele obszarów wiejskich zamieniło się w zielone pustynie, tracąc swoją ścieżkę dźwiękową. Narażenie na pestycydy wiąże się z długą listą czynników wpływających na zdrowie. Bycie rolnikiem lub życie na wsi już dawno straciło swoje zdrowe konotacje. Zrównoważeni rolnicy w całej Europie pokazują jednak, że integrujące naturę, odporne praktyki upraw ambitnie zmniejszają zależność od pestycydów.

Wezwania obywateli do redukcji pestycydów były głośne i wyraźne. Konsultacje, Eurobarometry i sondaże podkreśliły, że pestycydy są głównym przedmiotem troski obywateli. Dwie Europejskie Inicjatywy Obywatelskie (EIO) wezwały do ambitnych redukcji pestycydów: EIO na rzecz zakazu stosowania glifosatu oraz EIO na rzecz ochrony pszczół i rolników. Żądania ponad miliona obywateli UE jak dotąd pozostały bez odpowiedzi.

Ustawa o redukcji pestycydów (SUR) powinna być odpowiedzią na ich żądania. Jednak wielu posłów do PE posłuchało fałszywych narracji lobby przemysłu pestycydowego, które ciężko walczyło o storpedowanie SUR i uniknięcie redukcji pestycydów. Podczas głosowania plenarnego w listopadzie 2023 r. większość posłów do PE przyjęła bardzo szkodliwe poprawki, które pozbawiły tekst większości jego treści. Bardzo oczekiwany i pilnie potrzebny wniosek został ostatecznie odrzucony. Wniosek został wycofany przez Komisję w lutym 2024 roku.

Ważne jest, aby obywatele wiedzieli, którzy posłowie do PE aktywnie podważali bardzo potrzebne skuteczne rozporządzenie w sprawie ograniczenia stosowania pestycydów, co doprowadziło do jego porzucenia. Oceniliśmy zachowanie posłów do PE w 6 kluczowych głosowaniach podczas głosowania plenarnego SUR. Teraz jest czas, aby Twój głos się liczył! Brak redukcji pestycydów nie jest opcją i musimy upewnić się, że posłowie do PE wybrani w czerwcu naprawdę reprezentują interes publiczny i angażują się w podejmowanie decyzji opartych na nauce.

1. Stosowanie pestycydów, ale tylko w ostateczności

Jednym z głównych celów SUR było zapewnienie skutecznego wdrożenia zintegrowanego zarządzania szkodnikami (IPM). IPM stawia środki zapobiegawcze w centrum kontroli szkodników, a pestycydy mogą być stosowane tylko w ostateczności. Chociaż IPM jest obowiązkowe zgodnie z obecną dyrektywą w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (SUD) od 2014 r., jej wdrażanie nie było realizowane w całej UE. Ostatnie lata pokazały, że potrzebne są jasne ramy przepisów dotyczących poszczególnych upraw, aby zapewnić wdrożenie IPM. Jednak wielu posłów do Parlamentu Europejskiego głosowało za zmianą „przepisów dotyczących poszczególnych upraw” we wniosku SUR na „wytyczne dotyczące poszczególnych upraw”, podważając jasne, wiążące ramy. Poniższa karta wyników pokazuje, jaka część grup politycznych głosowała za skutecznym wdrożeniem zasad IPM.

Głosowanie PE pestycydy 3
Głosowanie PE nad regulacją o zrównoważonym użyciu pestycydów (listopad 2023) poprawka 463 i następne

2. Zapewnienie corocznych niezależnych porad dla rolników

Propozycja SUR zawierała przepisy dotyczące zapewnienia rolnikom corocznych niezależnych porad. Aby wspierać rolników we wdrażaniu IPM, kluczowe jest wsparcie w formie regularnych, niezależnych porad. Poniższy wykres pokazuje, jaki procent grup politycznych poparł rozwiązanie, aby rolnicy otrzymywali co najmniej coroczne niezależne porady. Pozostali europosłowie głosowali za tym, aby rolnicy otrzymywali jedynie trzyletnie niezależne porady, co jest w dużej mierze niewystarczające.

Głosowanie PE pestycydy 1
Głosowanie PE nad regulacją o zrównoważonym użyciu pestycydów (listopad 2023) poprawka 600

3. Redukcja najbardziej szkodliwych pestycydów

Propozycja SUR zawierała przepisy dotyczące redukcji stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów (najbardziej szkodliwych pestycydów) o 50% do 2030 roku. Większość poprawek zgłoszonych w Parlamencie Europejskim ogólnie osłabiła cele redukcji wykorzystania pestycydów. Jednak poprawka zgłoszona przez Komisję ENVI miała na celu zwiększenie celu redukcji bardziej niebezpiecznych pestycydów do 65%. Bardziej niebezpieczne pestycydy powinny być wycofane tak szybko, jak to możliwe, ze względu na ich wysoce toksyczne właściwości. Dlatego kluczowe było, aby europosłowie poparli tę poprawkę. Poniższy wykres pokazuje, jaki procent europosłów poparł ten bardziej ambitny cel, a kto go odrzucił.

Głosowanie PE pestycydy 3
Głosowanie PE nad regulacją o zrównoważonym użyciu pestycydów (listopad 2023) poprawka 463 i następne

Bliski jest Twojemu sercu temat zdrowej żywności bez modyfikacji genetycznych i pestycydów? Przeanalizuj powyższe podsumowania głosowań i zdecyduj SAM w najbliższym czasie, kto będzie reprezentował Twoje sprawy w Unii Europejskiej.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 231 / (23) 2024

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia # Polityka # Społeczeństwo i kultura # Zdrowie Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również: