Las to nie paliwo – protest przed głosowaniem Europarlamentu

Drewno z lasów jest spalane w piecach elektrowni i elektrociepłowni, co ma dewastujący wpływ na środowisko naturalne i klimat – ostrzegają aktywiści i organizują w tej sprawie protest.

W przeddzień ważnego głosowania w Parlamencie Europejskim Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny przygotowują pikietę, podczas której będą się domagali wprowadzenia zmian w prawie – zaprzestania uznawania spalania biomasy drzewnej za OZE oraz zaprzestania dotowania tego źródła energii.

Protest odbędzie się 12 lipca, o godz. 12:00 pod Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

Aktywiści będą apelować do polityków o wysłuchanie głosu naukowców, którzy od dawna alarmują: drewno z lasów przerabiane na biomasę jest paliwem bardziej emisyjnym od paliw kopalnych, ma także negatywny wpływ na przyrodę. Protest odbędzie się w przeddzień kluczowego posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE (Komisja ITRE) – 13 lipca europosłowie i europosłanki będą pracować nad poprawkami do dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (dyrektywa RED). 

– Europejskim Drzewem Roku 2022 został polski dąb Dunin – stając się wizytówką polskich lasów i przepięknych leśnych krajobrazów. W tym samym czasie drzewa o podobnym do Dunina wieku i rozmiarze są wycinane i spalane w piecach biomasowych bloków elektrowni, które – o ironio – nazywa się „zielonymi”. Tak nie może dalej być! 12 lipca będziemy protestować, bo to najwyższy czas, by zrewidować dyrektywę o OZE. Politycy muszą działać TERAZ, bo już TERAZ mierzymy się z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym. Lasy to nasi sprzymierzeńcy w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i musimy je chronić, a nie spalać – mówi Szmo Kacprzak z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Drewno z lasów traktowane jako biomasa to błąd

Dyrektywa o odnawialnych źródłach energii powstała w 2009 r., trwają obecnie prace nad kolejną nowelizacją. Aktywiści domagają się umieszczenia w przepisach precyzyjnej definicji pierwotnej biomasy drzewnej, która obejmowałaby wszelkie drewno i szczątki drzew pozyskiwane bezpośrednio z lasów. Tego typu biomasa miałaby zostać wyłączona z listy odnawialnych źródeł energii z uwagi na szkody dla przyrody i klimatu, które powodowane są jej pozyskiwaniem (więcej na ten temat w raporcie: Lasy do Spalania. Prawdziwa Cena bioenergii).

– W obecnym kształcie prawo nie rozróżnia rodzajów biomasy. Inny wpływ na środowisko ma zbieranie i spalanie słomy pozostałej po żniwach jednorocznych zbóż, a inny wpływ ma wywożenie z lasu kłód z drzew, które będą odrastały następne kilkadziesiąt lat. To dlatego domagamy się zaprzestania uznawania pierwotnej biomasy leśnej za źródło energii odnawialnej – wyjaśnia Michał Kolbusz z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Drewno z lasów nie może być marnowane ze szkodą dla gospodarki i przyrody

W mocy Komisji ITRE jest również zaproponowanie przepisów dotyczących zasady kaskadowego gospodarowania drewnem. Obecnie dobrej jakości drewno tartaczne można rozdrobnić w rębaku i sprzedać elektrowni. Takie marnotrawstwo jest opłacalne, ponieważ biomasie drzewnej przysługują dopłaty – około 12 miliardów euro rocznie w ramach REDII i kolejne 12 miliardów euro z darmowych uprawnień do emisji CO2 w ramach ETS. Jak powszechna jest to w UE praktyka, pokazuje kwietniowy raport Forest Defenders Alliance Future on Fire.

– Przez dopłaty do spalania biomasy przemysłowi przetwórstwa drewna brakuje surowca, bo musi konkurować z sektorem bioenergii. Negatywne skutki już odczuwa polska gospodarka. Sam przemysł meblarski wytwarza 2.3% polskiego PKB (najwyższy udział w UE). Cierpi nie tylko gospodarka, ale również przyroda. Żeby zaspokoić braki drewna na rynku w całej UE intensyfikuje się wycinki. W obecnej sytuacji embarga na rosyjskie i białoruskie drewno oraz biomasę drzewną, presja na wycinki jest jeszcze większa. Przyjęcie mocnych zapisów prawnych nakazujących kaskadowo gospodarować drewnem powinno rozwiązać ten problem – przekonuje Michał Kolbusz.

Drewno z lasów nie może być pozyskiwane z obszarów chronionych

Komisja ITRE 13 lipca będzie również głosować nad poprawkami dotyczącymi kryteriów zrównoważonego rozwoju dot. bioenergii. Prawo w obecnym kształcie dopuszcza pozyskiwanie biomasy z terenów chronionych, starodrzewi, lasów naturalnych oraz stosowanie tak niszczycielskich praktyk jak: zręby zupełne, oranie leśnej gleby i wyrywanie karp i korzeni oraz usuwanie martwego drewna.

– Istnieje ryzyko, że podczas głosowania 13 lipca politycy ulegną lobby leśników i sektora bioenergii, które wywierają na nich nacisk. Lobbing jest szczególnie silny ze strony krajów środkowoeuropejskich i skandynawskich. Liczę, że europosłowie i europosłanki z Komisji ITRE wysłuchają głosu nauki oraz obywateli i przyjmą poprawki chroniące lasy, klimat i gospodarkę. Setki tysięcy obywateli UE podpisały petycję, w której sprzeciwiają się traktowaniu drewna z lasów jako paliwa dla elektrowni, czy elektrociepłowni. Sytuacja, w której wysokoemisyjne paliwo pozyskiwane jest ze szkodą dla lasów i klimatu, a jednocześnie to paliwo uważane jest za odnawialne źródło energii i dotowane jest niedopuszczalna – komentuje Piotr Skubisz z Instytutu Spraw Obywatelskich, organizacji która jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę na problem spalania pierwotnej biomasy drzewnej.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Młodzieżowy Strajk Klimatyczny zapraszają wszystkich do dołączenie do protestu 12 lipca o godzinie 12:00 pod Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 131 / (27) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia # Polityka Rewolucja energetyczna

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Rewolucja energetyczna

Być może zainteresują Cię również:

Mapa Ziemii na dłoniach

Rewolucja energetyczna

Polskie Lobby Przemysłowe według Marcina Popkiewicza

Marcin Popkiewicz

Marcin Popkiewicz, członek naszej rady programowej rozprawia się na łamach "Nauka o klimacie" z polityką klimatyczną globalnie i regionalnie. Zaczęło się w Sejmie, na konferencji Zespołu Surowców i Energii pt. „Polityka klimatyczna: globalnie i regionalnie”. Można by oczekiwać, że dyskusja będzie przebiegać w oparciu o ustalenia naukowe. Tymczasem… większość wypowiadających się ekspertów ("ekspertów"?) przedstawiła tak porażający zestaw mitów klimatycznych, że nie wiadomo było, czy śmiać się, czy płakać.