Lasy i Obywatele. Zanim wytną Twój las…

Lasy i Obywatele. Zanim wytną Twój las…

Z Martą Jagusztyn, pomysłodawczynią inicjatywy „Lasy i Obywatele”, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Chcemy prawdziwego upaństwowienia lasów, które obecnie są de facto sprywatyzowane przez firmę Lasy Państwowe. Firma ta działa przy niewielkiej kontroli politycznej, zaś kontrola społeczna nad jej działalnością jest wyłącznie fasadowa. Według raportu NIK prowadzona przez Lasy Państwowe gospodarka leśna stwarza ryzyko dla zachowania i ochrony lasów oraz ekosystemów leśnych.

Chcemy, by lasy były zarządzane mądrze, przy prawdziwym zachowaniu równowagi trzech podstawowych funkcji: przyrodniczej, społecznej i gospodarczej, tak jak zapisano w ustawie o lasach.

www.lasyiobywatele.pl

Skąd wziął się pomysł na inicjatywę „Lasy i Obywatele”? Ruchy miejskie i ruchy leśne. Jakie narzędzia skutecznego działania mogą otrzymać społeczności lokalne zainteresowane ochroną swojego lasu? Stanowisko Lasów Państwowych. Czego możesz dowiedzieć się o swoim lesie z mapy wycinek?

Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 66 / (14) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również: