List do Prezydenta RP

List w sprawie wprowadzenia NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU uprawy kukurydzy MON810 na terytorium Polski

Łódź, 22.04.2009r.

Szanowny Panie Prezydencie,

Najbliższe dni to ostatni termin, kiedy jeszcze można uchronić polskie rolnictwo i środowisko od nieodwracalnego skażenia genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą MON810 a Polaków od niebezpiecznej żywności z GMO.

Od roku interweniujemy w tej sprawie (szczególnie w sprawie natychmiastowego wprowadzenia jasnego zakazu dla MON810) u Ministra Rolnictwa, Ministra Środowiska, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Premiera RP. W tej sprawie prowadzona była również 20 dniowa głodówka – jednak Rząd RP nie akceptuje woli społeczeństwa i nie reaguje na nasze inicjatywy.

W zaistniałej sytuacji, z uwagi na zagrożenie podstawowych praw i wolności Obywateli RP w zakresie ochrony , zdrowia, środowiska naturalnego i własności oraz zagrożenia bezpieczeństwa biologicznego kraju, oczekujemy od Pana podjęcia niezbędnych działań dla powstrzymania nielegalnych upraw, dystrybucji organizmów genetycznie modyfikowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wprowadzenia jasnych zakazów.

Powyższe zarzuty zostały w pełni potwierdzone w najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2008. NIK „…ocenia negatywnie zakres działań podejmowanych w sprawach dotyczących uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)… Nie opracowano strategii dla zapewnienia biologicznego bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego…”.

W sprawie GMO nasze Państwo wykazuje prawną „niemoc” – drastycznie są naruszane zapisy ustawy o GMO z 2001 r. oraz przepisy prawa konstytucyjnego, w szczególności zaś, art. 39, art. 74, art. 86 oraz art. 64 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby i instytucje państwowe nie egzekwują przestrzegania zakazu określonego w art. 57 ust. 3 ustawy o nasiennictwie z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2003 Nr. 137, poz 1299, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 1829/2003 PE i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie obowiązku znakowania żywności genetycznie modyfikowanej. Stwierdzono także przypadki łamania prawa przez podmioty dokonujące nielegalnego obrotu nasionami transgenicznej kukurydzy MON 810. Nierejestrowane uprawy spowodowały w 2008 roku skażenie znacznego obszaru naszego kraju oraz przedostanie się do łańcucha żywieniowego Polaków setek tysięcy ton materiału genetycznie modyfikowanego.

Pragniemy poinformować, że przed kilkoma dniami władze Niemiec (siódmy kraj w UE!), w ślad za wcześniejszymi decyzjami Francji i innych krajów Unii, zakazały zasiewów kukurydzy MON 810 ze względu na poważne zagrożenia dla środowiska i zdrowia.

Z uwagi na kluczowe znaczenie problemu dla zdrowia Polaków, którzy w zdecydowanej większości nie akceptują GMO (większość sondaży przeprowadzanych w Polsce pokazuje, że 70-80% Polaków nie chce GMO) oraz ochrony środowiska i konkurencyjności polskiego rolnictwa domagamy się natychmiastowego podjęcia działań i uruchomienia mechanizmów, które doprowadzą do szybkiego wprowadzenia zakazu upraw kukurydzy MON810 w Polsce.

Z poważaniem,
Rafał Górski
Instytut Spraw Obywatelskich

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również: