fbpx

List do Prezydenta RP

List w sprawie wprowadzenia NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU uprawy kukurydzy MON810 na terytorium Polski

Łódź, 22.04.2009r.

Szanowny Panie Prezydencie,

Najbliższe dni to ostatni termin, kiedy jeszcze można uchronić polskie rolnictwo i środowisko od nieodwracalnego skażenia genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą MON810 a Polaków od niebezpiecznej żywności z GMO.

Od roku interweniujemy w tej sprawie (szczególnie w sprawie natychmiastowego wprowadzenia jasnego zakazu dla MON810) u Ministra Rolnictwa, Ministra Środowiska, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Premiera RP. W tej sprawie prowadzona była również 20 dniowa głodówka – jednak Rząd RP nie akceptuje woli społeczeństwa i nie reaguje na nasze inicjatywy.

W zaistniałej sytuacji, z uwagi na zagrożenie podstawowych praw i wolności Obywateli RP w zakresie ochrony , zdrowia, środowiska naturalnego i własności oraz zagrożenia bezpieczeństwa biologicznego kraju, oczekujemy od Pana podjęcia niezbędnych działań dla powstrzymania nielegalnych upraw, dystrybucji organizmów genetycznie modyfikowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wprowadzenia jasnych zakazów.

Powyższe zarzuty zostały w pełni potwierdzone w najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2008. NIK „…ocenia negatywnie zakres działań podejmowanych w sprawach dotyczących uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)… Nie opracowano strategii dla zapewnienia biologicznego bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego…”.

W sprawie GMO nasze Państwo wykazuje prawną „niemoc” – drastycznie są naruszane zapisy ustawy o GMO z 2001 r. oraz przepisy prawa konstytucyjnego, w szczególności zaś, art. 39, art. 74, art. 86 oraz art. 64 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby i instytucje państwowe nie egzekwują przestrzegania zakazu określonego w art. 57 ust. 3 ustawy o nasiennictwie z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2003 Nr. 137, poz 1299, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 1829/2003 PE i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie obowiązku znakowania żywności genetycznie modyfikowanej. Stwierdzono także przypadki łamania prawa przez podmioty dokonujące nielegalnego obrotu nasionami transgenicznej kukurydzy MON 810. Nierejestrowane uprawy spowodowały w 2008 roku skażenie znacznego obszaru naszego kraju oraz przedostanie się do łańcucha żywieniowego Polaków setek tysięcy ton materiału genetycznie modyfikowanego.

Pragniemy poinformować, że przed kilkoma dniami władze Niemiec (siódmy kraj w UE!), w ślad za wcześniejszymi decyzjami Francji i innych krajów Unii, zakazały zasiewów kukurydzy MON 810 ze względu na poważne zagrożenia dla środowiska i zdrowia.

Z uwagi na kluczowe znaczenie problemu dla zdrowia Polaków, którzy w zdecydowanej większości nie akceptują GMO (większość sondaży przeprowadzanych w Polsce pokazuje, że 70-80% Polaków nie chce GMO) oraz ochrony środowiska i konkurencyjności polskiego rolnictwa domagamy się natychmiastowego podjęcia działań i uruchomienia mechanizmów, które doprowadzą do szybkiego wprowadzenia zakazu upraw kukurydzy MON810 w Polsce.

Z poważaniem,
Rafał Górski
Instytut Spraw Obywatelskich

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć”

Być może zainteresują Cię również:

Spokojnych Świąt!

Instytut Spraw Obywatelskich życzy wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 🙂…

Chcę wiedzieć
# Zdrowie

Ekspert INSPRO w Parlamencie Europejskim

9 lutego 2011 r. ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich Marek Kryda będzie moderatorem debaty w Parlamencie Europejskim zatytułowanej „Ukryte koszty przemysłowej hodowli”. Podczas debaty z udziałem dwóch wiceprzewodniczących komisji rolnictwa Parlamentu - José Bové z Zielonych i Janusza Wojciechowskiego z frakcji Konserwatystów i Reformatorów, odbędzie się pokaz brytyjskiego filmu „Pig Business” („Świński interes”), którego współrealizatorem jest Marek Kryda. „Pig Business” przedstawia inwazję chowu przemysłowego zwierząt na polskiej wsi. Film pokazuje m.in. bratanka amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy'ego - Roberta F. Kennedy’ego Juniora podczas pobytu w Polsce. Instytut Spraw Obywatelskich uważa, że ostatnie afery dioksynowe w Niemczech są kolejnym dowodem na to, że jesteśmy świadkami kryzysu w nadzorze nad produkcją żywności w Unii Europejskiej. INSPRO w pełni popiera posłów Parlamentu Europejskiego domagających się wstrzymania finansowania przemysłowego chowu zwierząt. Instytut uważa, że subwencjonowanie hodowli przemysłowych odbywa się kosztem gospodarstw rodzinnych, które nie wywołują zagrożeń zdrowia publicznego takich jak: choroba szalonych krów, pryszczyca, afery dioksynowe. INSPRO stoi również na stanowisku, że notoryczne nadużywanie antybiotyków w hodowlach przemysłowych jest przyczyną odporności na antybiotyki groźnych dla ludzi bakterii jak: gronkowiec złocisty (MRSA), listeria czy salmonella.

obywatele decydują

Obywatele Decydują

Bądź jak Ci Obywatele, którzy Decydują. Odwiedź stronę naszej kampanii!…