List Food & Water Europe do polskiego Ministra Środowiska w sprawie wydobycia gazu łupkowego

W pierwszej połowie b.r. organizacja Food & Water Europe (FWE) zwróciła się do Ministra Środowiska z zapytaniem: jakie konsekwencje środowiskowe i prawne będzie miało poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce. W swoim liście FWE napisało: „Francja i Bułgaria wprowadziły zakazy wydobycia gazu łupkowego metodą hydraulicznego szczelinowania, a rządy wielu innych krajów wprowadziły moratoria na eksploatacje gazu łupkowego. Natomiast Polska, po przeprowadzeniu krótkotrwałych testów w jednym tylko miejscu wydobycia gazu łupkowego, zgadza się na szerokie zastosowanie kontrowersyjnej techniki szczelinowania hydraulicznego dla pozyskiwania gazu ziemnego”.

W maju b.r. Departament Geodezji i Koncesji Geologicznych (DGiKG) MOŚ nadesłało odpowiedź, w której wyjaśnia, w jaki sposób w Polsce utylizuje się toksyczną płuczkę – odpad z procesu szczelinowania hydraulicznego: „W Polsce istnieją instalacje mogące przyjąć płyn zwrotny, który mógłby być bez podczyszczania bezpośrednio do nich kierowany, w celu jego oczyszczenia lub unieszkodliwienia. Łupki gazonośne występujące w Polsce mają niewielki poziom radioaktywności, który nie jest niebezpieczny dla ludzi i środowiska”.

W liście niestety nie znalazła się odpowiedź na rozwiązanie kwestii groźnej dla ludzi radioaktywności skał innych niż skała łupkowa, przez który przepływa wspomniana płuczka na powierzchnie ziemi.

Na zapytanie o ocenę oddziaływania na środowisko setek (a w przyszłości tysięcy) odwiertów poszukiwawczych i eksploatacyjnych w Polsce, przedstawiciel DGiKG jedynie przekazał informacje, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), na zlecenie Ministra Środowiska, realizuje projekt badawczy, którego celem jest ocena oddziaływania eksploatacji gazu niekonwencjonalnego na różne elementy środowiska i warunki życia ludności. „Projekt, który finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potrwa do końca 2013 roku”, co oznacza, że do tego terminu administracja rządowa nie będzie w stanie ocenić negatywnych skutków wydobycia gazu łupkowego w Polsce. A proces już trwa.

W liście wysłanym przez Food & Water Watch znajdujemy również znamienne stwierdzenie, iż organizacja ta obawia się, że entuzjazm polskich polityków w sprawie gazu łupkowego, wynika z zupełnego zignorowania doświadczeń amerykańskich.

Źródło: list do Ministerstwa Środowiska (oryginał), list do Ministra Środowiska (wersja polska).

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele KOntrolują

Chevron wycofał się z Żurawlowa

Wczoraj nad ranem Chevron opuścił Żurawlów! Po 400 dniach okazało się, że upór i determinacja mieszkańców w obronie swojej ziemi, środowiska i zdrowia jest mocniejsza niż amerykański gigant. Jako INSPRO wspieraliśmy ich od samego początku.