List otwarty do Radnych Miasta Kraśnik

Dzieci w szkole

Rafał Górski

Łódź, 30 września 2020 roku

Radni
Rada Miasta Kraśnik

LIST OTWARTY

Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa, w związku z nadzwyczajną sesją Rady Miasta Kraśnik zaplanowaną na dzień 1 października 2020 roku.

Gratuluję przyjęcia 22 września br. uchwały „w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne PEM o coraz szerszym zakresie częstotliwości”. Dziękuję za bardzo odważną decyzję, która świadczy o Państwa dużej trosce o dobro wspólne.

Państwa postawa przypomina postawę osób, które kilka dekad temu zwracały uwagę na zagrożenia dla ludzi ze strony papierosów, DDT, azbestu, promieniowania rentgenowskiego, glifosatu czy smogu. Oni też, odważnie powiedzieli „NIE” tym wszystkim, którzy twierdzili, że nie ma wystarczających dowodów na negatywne konsekwencje zdrowotne papierosów, DDT, azbestu, promieniowania rentgenowskiego, glifosatu czy smogu.

Instytut Spraw Obywatelskich, w ramach akcji „Ratuj Dzieci!” m.in. monitoruje temat wpływu promieniowania elektromagnetycznego (potocznie nazywanego elektrosmogiem) na zdrowie ludzi, w szczególności zdrowie dzieci. Na portalu instytutsprawobywatelskich.pl zamieszczamy regularnie materiały poświęcone tej problematyce. Przeprowadziliśmy wywiady z ekspertami, m.in.: prof. Alicją Bortkiewicz (kierownikiem Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii w Instytucie Medycyny Pracy), prof. Markiem Zmyślonym (kierownikiem Zakładu Ochrony Radiologicznej w Instytucie Medycyny Pracy), dr Dariuszem Leszczyńskim (adiunktem, profesorem biochemii na Uniwersytecie w Helsinkach w Finlandii i redaktorem naczelnym „Radiation and Health”). Wszyscy oni zwracają uwagę na zachowanie ostrożności wobec promieniowania elektromagnetycznego.

Przykładowo, prof. Marek Zmyślony zauważa: „My uważamy, że z powodu zasady ostrożności, która obowiązuje w Unii Europejskiej przy tworzeniu przepisów powinno stosować się zasadę ALARA. Zasada ALARA to skrót od As Low As Reasonably Achievable (tak małe jak jest to realnie możliwe). Zasada mówi, że należy brać pod uwagę korzyści i straty związane z zastosowaniem danej technologii. Korzyści muszą przewyższać straty. W przypadku promieniowania z nadajników telefonii komórkowych, promieniowanie to powinno być tak niskie, jak to możliwe, przy uwzględnieniu kosztów społecznych i ekonomicznych związanych z ograniczeniem dopuszczalnej wartości emisji tego promieniowania. Jeżeli nie wiemy czy dane promieniowanie szkodzi (ale są do tego przesłanki), to biorąc pod uwagę zasadę ostrożności (także zasadę ALARA), musimy przyjąć, że prawdopodobnie szkodzi. I musimy chronić się przed jego ewentualnymi negatywnymi skutkami. Oczywiście, nie można zapomnieć o końcówce zasady ALARA (przy uwzględnieniu kosztów społecznych i ekonomicznych).”

Z kolei prof. Manfred Spitzer, autor bestsellerów „Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci” oraz „Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie”, renomowany psychiatra i neurobiolog, przedstawia alarmujące wyniki współczesnych badań nad zdrowotnymi zagrożeniami wynikającymi z cyfryzacji naszego życia. Powołując się na obszerne międzynarodowe dane naukowe autor pokazuje, w jaki sposób intensywne korzystanie z mediów szkodzi naszym organizomom i umysłom. Manfred Spitzer ostrzega przed bagatelizowaniem cyfrowego zagrożenia i postuluje radykalne ograniczenie cyfrowej konsumpcji – dla dobra całego społeczeństwa.

Szanowni radni, apeluję do Państwa o nieuleganie presji ze strony korporacji telekomunikacyjnych i urzędników Ministerstwa Cyfryzacji. Dlaczego jesteście celem ich ataków? Na to pytanie celnie odpowiada wspomniany już prof. Manfred Spitzer: „Przemysł, który umożliwia nam nowe cyfrowe życie, jest najbogatszym przemysłem na świecie. Dlatego to lobby ma środki na zadbanie o to, byśmy codziennie wszędzie słyszeli, widzieli i czytali, jak dobre… nie, jak megasuperzajefajne jest wszystko to, co się nam proponuje.”

Jeszcze raz dziękuję za Państwa postawę i życzę wytrwałości w obronie dobra wspólnego.

Z wyrazami szacunku
Rafał Górski
Prezes Zarządu
Instytut Spraw Obywatelskich

Działamy bez cenzury. Nie puszczamy reklam, nie pobieramy opłat za teksty. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich.

PS. Polecam Państwu również lekturę ekspertyzy „MEGAUSTAWA 5G – Czy ta Księga rzeczywiście jest Biała?”, w której nasz ekspert, Paweł Wypychowski, ocenia skutki rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Ekspertyza jest prognozą ostrzegawczą. „Prognozy ostrzegawcze głoszone są po to, aby po ich wtargnięciu w przestrzeń społecznej wyobraźni nastąpiło wyhamowanie lub przesterowanie niebezpiecznych dla społeczeństw (w tym przypadku dla ludzkości!) procesów” (Andrzej Zybertowicz, Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat”).

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie # Zdrowie

Być może zainteresują Cię również: