List Otwarty organizacji i inicjatyw społecznych Kongresu Ruchów Miejskich

Solidaryzując się z stanowiskiem Kongresu Ruchów Miejskich, przedstawiamy list otwarty Kongresu w sprawie zmian w prawie budowlanym:

LIST OTWARTY organizacji i inicjatyw społecznych KONGRESU RUCHÓW MIEJSKICH

Na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) opublikowano informację o rozpoczęciu w dn. 12 czerwca konsultacji społecznych do założeń do projektu nowej ustawy prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pismo podsekretarza stanu  MTBiGM Janusza Żbika przesłano do 51 podmiotów, związanych z budownictwem, m.in. izb branżowych i organizacji zawodowych, nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej, przedstawicieli samorządu.

Wśród w/w adresatów brak jest organizacji obywatelskich, w tym ze środowiska Kongresu Ruchów Miejskich (KRM), które od lat i na co dzień działają w obszarze ładu/chaosu przestrzennego. Warto podkreślić, że już 26 marca 2012 przedstawiciele i przedstawicielki Kongresu Ruchów Miejskich wystąpili do podsekretarza stanu Janusza Żbika o włączenie organizacji społecznych do prac nad nowelizacją prawa budowlanego. Chcemy przedstawić oczekiwania mieszkańców dużych i małych miast – efekt naszej ponad rocznej pracy w Kongresie Ruchów Miejskich – wobec nowego pakietu regulacji z perspektywy doświadczenia i praktycznej wiedzy obywatelskiej.

W maju otrzymaliśmy odpowiedź z MTBiGM z podziękowaniem za deklaracje współpracy, ale bez potwierdzenia możliwości spotkania i rozmów czy choćby informacji, kiedy w/w założenia pojawią się na stronie. Odesłano nas do śledzenia BIP. 20 czerwca odkryliśmy pismo na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z informacją o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

W międzyczasie poznaliśmy już pierwsze stanowiska wobec założeń przedstawionych przez MTBiGM do konsultacji w dniu 19 kwietnia 2012 r. – głosy najważniejszych organizacji branżowych: apel Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz apel Towarzystwa Urbanistów Polskich pt. Deregulacja nonsensów zamiast „wolnoć Tomku w swoim domku”. Oba podmioty poddają przedłożony przez MTBiGM projekt prawa budowlanego ostrej krytyce, a w szczególności krytykują praktykę stanowienia prawa w państwie polskim. W konkluzji architekci i urbaniści piszą:

(…) Streszczając rzecz w trzech zdaniach: złem obecnym jest praktyka mnożenia drugorzędnych regulacji wydłużających wydawanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do uruchomienia inwestycji. Jeśli lekarstwem na to ma być zlikwidowanie niemal wszystkich regulacji, to konsekwencją będzie kompletne bezhołowie. Dzisiejsza udręka inwestorów zostanie zastąpiona materialnym zdewastowaniem polskiej przestrzeni w skali – co można ocenić na podstawie doświadczeń z ostatnich lat –  niestety wyobrażalnej.

Organizacje działające w ramach Kongresu Ruchów Miejskich popierają krytyczny głos Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich wobec założeń MTBiGM.

Pragniemy podkreślić:

 1. Sprzeciw Kongresu Ruchów Miejskich wobec pominięcia w konsultowanych założeniach interesów mieszkańców- sąsiadów inwestycji;
 2. Rozczarowanie z powodu odrzucenia przez MTBiGM deklaracji KRM uczestnictwa w pracach nad założeniami do proponowanej nowelizacji;
 3. Sprzeciw wobec próby podporządkowania przez MTBiGM ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym chaotycznym i nieprzejrzystym zapisom proponowanego prawa budowlanego, a także wobec zignorowania zapisów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjętej przez Rząd uchwałą Rady Ministrów nr 239 z dnia 13 grudnia 2011r., w szczególności celu 6: Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego;
 4. Zaniepokojenie tendencją organu publicznego do bezwzględnego preferowania inwestycji kosztem ładu przestrzennego, co prowokuje pytanie: na czyje zlecenie został przygotowany taki materiał.

Organizacje i inicjatywy społeczne ze środowiska Kongresu Ruchów Miejskich apelują do organizacji obywatelskich o poparcie niniejszego stanowiska przez podlinkowanie lub zamieszczenie go na swoich stronach, a także o pilne podjęcie współpracy z mediami, aby bezzwłocznie rozpocząć jawną, publiczną debatę na ten temat. 

Zależy nam, by wspólnymi siłami zatrzymać kolejny chaos prawny, jaki wyłania się z propozycji MTBiGM, mających istotne znaczenie dla życia każdego z nas.  Dlatego zachęcamy organizacje i inicjatyw społeczne w Polsce do przesyłania swoich uwag do  w/w założeń bezpośrednio do MTBiGM. Proces konsultacyjny trwa do 12 lipca 2012 r.

W razie pytań prosimy o kontakt do:

Prosimy także o podanie nam adresu i organizacji, które przystępują do akcji.

Linki do materiałów tematycznych:

Inicjatorzy listu otwartego:

 • Jolanta Piecuch, Filip Trojanowski, Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy (Warszawa)
 • dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, Stowarzyszenie Kultura Miejska (Gdańsk)
 • Lidia Makowska, Inicjatywa wrzeszcz.info.pl (Gdańsk)
 • Katarzyna Szczepańska, Komitet Inicjatyw Lokalnych Wrzeszcz (Gdańsk)
 • Jarosław Góralczyk, Fundacja Normalne Miasto – Fenomen (Łódź)
 • Lech Mergler, Kacper Pobłocki, Agnieszka Ziółkowska – Stowarzyszenie My-Poznaniacy
 • Beata Nowak, Fundacja Zielone Światło – Zielone Wiadomości (Warszawa)
 • Ingeborga Janikowska-Lipszyc w imieniu warszawskiego Stowarzyszenia Ochocianie
 • Mikołaj Kornecki, Janina Żuradzka, Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Lepszy transport Miasto w ruchu Obywatele decydują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport
Co robimy / Obywatele decydują

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele decydują

Rozpoczynamy akcję „Obywatele Decydują – Nie róbcie nas w konia”!

Chcemy pokazać politykom, że dłużej nie pozwolimy się kiwać i robić w konia, nie reagując na ich lekceważenie obywatelskich projektów ustaw. 21 listopada przekażemy w Sejmie żółte kartki - słomiane figury koni - szefom klubów parlamentarnych wszystkich partii. Równocześnie pod Sejmem stanie duża makieta konia - koń na miarę możliwości polskich parlamentarzystów. Pokażmy, że nie damy się dłużej wodzić za nos i manipulować. By zorganizować tę akcję, potrzebujemy do 21 października zebrać 10 tys. zł. Aby wesprzeć akcję przelewem przez internet, przejdź tym linkiem na naszą stronę Obywatele Decydują, gdzie znajdziesz formularz do wpłat.

Stop TTIP

Uwaga TTIP!

Komisja Europejska wraz z rządem USA negocjuje porozumienie w sprawie traktatu o wolnym handlu. W rzeczywistości chodzi jednak o regulacje i standardy w sprawie uprawnień przedsiębiorstw i gwarancje inwestycyjne.