List Otwarty organizacji i inicjatyw społecznych Kongresu Ruchów Miejskich

Solidaryzując się z stanowiskiem Kongresu Ruchów Miejskich, przedstawiamy list otwarty Kongresu w sprawie zmian w prawie budowlanym:

LIST OTWARTY organizacji i inicjatyw społecznych KONGRESU RUCHÓW MIEJSKICH

Na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) opublikowano informację o rozpoczęciu w dn. 12 czerwca konsultacji społecznych do założeń do projektu nowej ustawy prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pismo podsekretarza stanu  MTBiGM Janusza Żbika przesłano do 51 podmiotów, związanych z budownictwem, m.in. izb branżowych i organizacji zawodowych, nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej, przedstawicieli samorządu.

Wśród w/w adresatów brak jest organizacji obywatelskich, w tym ze środowiska Kongresu Ruchów Miejskich (KRM), które od lat i na co dzień działają w obszarze ładu/chaosu przestrzennego. Warto podkreślić, że już 26 marca 2012 przedstawiciele i przedstawicielki Kongresu Ruchów Miejskich wystąpili do podsekretarza stanu Janusza Żbika o włączenie organizacji społecznych do prac nad nowelizacją prawa budowlanego. Chcemy przedstawić oczekiwania mieszkańców dużych i małych miast – efekt naszej ponad rocznej pracy w Kongresie Ruchów Miejskich – wobec nowego pakietu regulacji z perspektywy doświadczenia i praktycznej wiedzy obywatelskiej.

W maju otrzymaliśmy odpowiedź z MTBiGM z podziękowaniem za deklaracje współpracy, ale bez potwierdzenia możliwości spotkania i rozmów czy choćby informacji, kiedy w/w założenia pojawią się na stronie. Odesłano nas do śledzenia BIP. 20 czerwca odkryliśmy pismo na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z informacją o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

W międzyczasie poznaliśmy już pierwsze stanowiska wobec założeń przedstawionych przez MTBiGM do konsultacji w dniu 19 kwietnia 2012 r. – głosy najważniejszych organizacji branżowych: apel Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz apel Towarzystwa Urbanistów Polskich pt. Deregulacja nonsensów zamiast „wolnoć Tomku w swoim domku”. Oba podmioty poddają przedłożony przez MTBiGM projekt prawa budowlanego ostrej krytyce, a w szczególności krytykują praktykę stanowienia prawa w państwie polskim. W konkluzji architekci i urbaniści piszą:

(…) Streszczając rzecz w trzech zdaniach: złem obecnym jest praktyka mnożenia drugorzędnych regulacji wydłużających wydawanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do uruchomienia inwestycji. Jeśli lekarstwem na to ma być zlikwidowanie niemal wszystkich regulacji, to konsekwencją będzie kompletne bezhołowie. Dzisiejsza udręka inwestorów zostanie zastąpiona materialnym zdewastowaniem polskiej przestrzeni w skali – co można ocenić na podstawie doświadczeń z ostatnich lat –  niestety wyobrażalnej.

Organizacje działające w ramach Kongresu Ruchów Miejskich popierają krytyczny głos Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich wobec założeń MTBiGM.

Pragniemy podkreślić:

 1. Sprzeciw Kongresu Ruchów Miejskich wobec pominięcia w konsultowanych założeniach interesów mieszkańców- sąsiadów inwestycji;
 2. Rozczarowanie z powodu odrzucenia przez MTBiGM deklaracji KRM uczestnictwa w pracach nad założeniami do proponowanej nowelizacji;
 3. Sprzeciw wobec próby podporządkowania przez MTBiGM ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym chaotycznym i nieprzejrzystym zapisom proponowanego prawa budowlanego, a także wobec zignorowania zapisów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjętej przez Rząd uchwałą Rady Ministrów nr 239 z dnia 13 grudnia 2011r., w szczególności celu 6: Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego;
 4. Zaniepokojenie tendencją organu publicznego do bezwzględnego preferowania inwestycji kosztem ładu przestrzennego, co prowokuje pytanie: na czyje zlecenie został przygotowany taki materiał.

Organizacje i inicjatywy społeczne ze środowiska Kongresu Ruchów Miejskich apelują do organizacji obywatelskich o poparcie niniejszego stanowiska przez podlinkowanie lub zamieszczenie go na swoich stronach, a także o pilne podjęcie współpracy z mediami, aby bezzwłocznie rozpocząć jawną, publiczną debatę na ten temat. 

Zależy nam, by wspólnymi siłami zatrzymać kolejny chaos prawny, jaki wyłania się z propozycji MTBiGM, mających istotne znaczenie dla życia każdego z nas.  Dlatego zachęcamy organizacje i inicjatyw społeczne w Polsce do przesyłania swoich uwag do  w/w założeń bezpośrednio do MTBiGM. Proces konsultacyjny trwa do 12 lipca 2012 r.

W razie pytań prosimy o kontakt do:

Prosimy także o podanie nam adresu i organizacji, które przystępują do akcji.

Linki do materiałów tematycznych:

Inicjatorzy listu otwartego:

 • Jolanta Piecuch, Filip Trojanowski, Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy (Warszawa)
 • dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, Stowarzyszenie Kultura Miejska (Gdańsk)
 • Lidia Makowska, Inicjatywa wrzeszcz.info.pl (Gdańsk)
 • Katarzyna Szczepańska, Komitet Inicjatyw Lokalnych Wrzeszcz (Gdańsk)
 • Jarosław Góralczyk, Fundacja Normalne Miasto – Fenomen (Łódź)
 • Lech Mergler, Kacper Pobłocki, Agnieszka Ziółkowska – Stowarzyszenie My-Poznaniacy
 • Beata Nowak, Fundacja Zielone Światło – Zielone Wiadomości (Warszawa)
 • Ingeborga Janikowska-Lipszyc w imieniu warszawskiego Stowarzyszenia Ochocianie
 • Mikołaj Kornecki, Janina Żuradzka, Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Lepszy transport Miasto w ruchu Obywatele decydują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport”
Co robimy / Obywatele decydują”

Być może zainteresują Cię również:

Lepszy transport
Miasto w ruchu

Wartość dodana ISO

W dniach 29-30 kwietnia 2010 r. (czwartek-piątek) Instytut Spraw Obywatelskich organizuje spotkanie robocze w ramach międzynarodowej kampanii „Added Value – Sustainable Energy in Transportation”, w której jest partnerem od 2007 roku.

Centrum KLUCZ

Poszukujemy Specjalisty/Specjalistki ds. Współpracy Międzynarodowej

Instytut Spraw Obywatelskich z Łodzi, w związku z realizowanym projektem PWP "OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 7.2.2 wsparcie ekonomii społecznej), poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko: Specjalista/ Specjalistka ds. Współpracy Międzynarodowej.