List otwarty polskich naukowców – apel o zrównoważone wykorzystanie biomasy leśnej w produkcji energii

las

Paulina Lota , Piotr Skubisz

Polscy naukowcy apelują w liście otwartym do Rządu i  Parlamentu o ograniczenie wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii. Nieracjonalne wykorzystanie tego surowca nie tylko nie sprzyja ochronie klimatu, ale wręcz może powodować skutek odwrotny. Wykorzystanie biomasy leśnej może wywoływać również inne skutki negatywne – podkreślają.

List, opublikowany 17 grudnia 2019 roku, koncentruje się na problemie wykorzystania lasów w produkcji energii. „Bioenergia z biomasy leśnej przez długi czas była postrzegana jako odnawialna i neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, tak jak energia słoneczna i wiatrowa.” – czytamy we wstępie listu. Bioenergia to energia, głównie elektryczna i cieplna, uzyskana ze spalania materiałów biologicznych, np. drewna. Tymczasem „spalanie drewna leśnego do produkcji energii na dużą skalę zagraża bioróżnorodności i wpływa na zmiany klimatu. Co istotne, wykorzystanie biomasy leśnej do celów energetycznych przyśpiesza i potęguje wycinkę lasów” – czytamy dalej w liście.

„Lasy pełnią niezwykle ważną rolę w procesie łagodzenia zmian klimatu i są dla nas niezbędnym narzędziem w dobie katastrofy klimatycznej. Kryzys klimatyczny i środowiskowy będzie tym silniej nas dotykał, im mniej skutecznie będziemy chronić różnorodność biologiczną. Tym skuteczniejsza będzie nasza „walka” z kryzysem, im lepiej będziemy sobie radzić z ochroną przyrody na planecie. W obliczu planetarnego kryzysu każde działanie uszczuplające zasoby przyrodnicze, ilość biomasy w przyrodzie, jest przeciwskuteczne i nierozumne” – komentuje list prof. dr hab. Piotr Skubała, z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

List otwarty naukowców dotyczący zrównoważonego wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii” jest także apelem do władz o weryfikację założeń „Polityki energetycznej państwa” i „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu”. Naukowcy rekomendują:
– wprowadzenie górnego pułapu dla wykorzystywania biomasy do produkcji energii na poziomie, który będzie umożliwiał jej zrównoważone dostarczanie – zapewnienie optymalnego i wydajnego systemu wykorzystywania źródeł biomasy, zgodnego z zasadą kaskadowego wykorzystywania;
– zapewnienie, że na skalę przemysłową w celach energetycznych wykorzystywana będzie tylko biomasa leśna odpadowa;
– włączenie poprawnego rozliczania śladu węglowego z biomasy;
– przedstawienie kompleksowych i wiążących kryteriów zrównoważonego rozwoju.

„Bioenergia, która miała być ekologiczną alternatywą dla węgla, stała się pułapką, z której coraz trudniej uciec. Czy próbując odchodzić od stosowania paliw kopalnych, powinniśmy dosłownie „puszczać z dymem” środki finansowe, które moglibyśmy zainwestować w zrównoważone, niskoemisyjne źródła energii, takie jak energia wiatru i słońca? Dla nas to pytanie retoryczne.” – komentuje Piotr Skubisz z Instytutu Spraw Obywatelskich.

W podsumowaniu listu czytamy, że „bioenergia z drewna nie jest dobrym rozwiązaniem problemu zmian klimatu – nie jest to energia wolna od emisji dwutlenku węgla, może wręcz prowadzić do jego emisji większej nawet niż z paliw kopalnych. Rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych na świecie jest ochrona i odbudowa lasów, a nie ich spalanie.

List powstał z inicjatywy Instytutu Spraw Obywatelskich, który od  kilku lat zajmuje się tematem bioenergii i jej zrównoważonego wykorzystywania.
List podpisali naukowcy – specjaliści zajmujący się środowiskiem i  klimatem z najważniejszych ośrodków naukowych i badawczych z całej Polski.

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją pozarządową działającą od 2004 roku na rzecz dobra wspólnego – ochrony praw obywateli, środowiska i klimatu.

„List otwarty naukowców dotyczący zrównoważonego wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii” – do pobrania w wersji .pdf

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia # Ekonomia Rewolucja energetyczna

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Rewolucja energetyczna

Być może zainteresują Cię również: