fbpx

List otwarty w sprawie ACTA 2

Stop ACTA 2

17.11.2018 r.

Prezes Rady Ministrów
Pan Mateusz Morawiecki

Szanowny Panie Premierze!

Apelujemy do Pana o przejęcie inicjatywy w kolejnej rundzie rozmów trójstronnych między KE, PE a Radą Europy, dotyczących „Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”.

Mimo iż polski głos sprzeciwu w tej kwestii był zauważalny, zmuszeni jesteśmy potraktować go jako niewystarczający.

To w Pana rękach spoczywa los tej dyrektywy i ewentualne doprowadzenie do odrzucenia jej w tej rundzie negocjacji – przynajmniej tak niebezpiecznych przepisów jak proponowane art.13 i art.11, w każdym z przedstawianych wariantów ich brzmienia.

To Pan w chwili obecnej posiada narzędzia do stworzenia sojuszu międzynarodowego, z Czechami, Słowacją, Litwą, Łotwą, Estonią, Włochami, Węgrami, Szwecją, Finlandią, Rumunią, Bułgarią, Holandią, Belgią, Danią i Grecją, i to na Panu, jako przywódcy kraju, który aspiruje do bycia liderem we wprowadzaniu inicjatywy Trójmorza i innych wspólnych działań na arenie europejskiej oraz dąży do umocnienia bloku Europy Środkowo-Wschodniej, spoczywa odpowiedzialność w kwestii tego szkodliwego dla Polaków i ogółu zwykłych Europejczyków prawa za pozycję zajmowaną przez Polskę oraz stopień jej stanowczości.

My, organizatorzy i uczestnicy protestów StopACTA2, apelujemy do Pana o podjęcie działań na etapie trialogu w celu zbudowania sojuszu po to, by projektowane przepisy ograniczające wolność i swobodę wymiany informacji odrzucić już w tej fazie.

Nie ma naszego przyzwolenia na cenzurę przestrzeni cyfrowej. Nasze niezadowolenie było wyrażane w formie protestów nie tylko w Polsce, ale także przez inne grupy aktywistów w Europie, bacznie śledzących nasze polskie dokonania i wzorujących się na nich.

Jako Polska i Polacy od początku swojej obecności w strukturach Unii Europejskiej mamy zasłużoną reputację strażnika wolności w Internecie i całym obszarze nowych technologii. Naszym życzeniem, pragnieniem i celem jest, aby pozostało tak nadal. Bardzo chcemy uniknąć sytuacji, w której Pański rząd byłby postrzegany przez mieszkańców Polski i Europy oraz przez historię jako ten, który nie podjął wyzwania, by stawić czoła tym haniebnym przepisom godzącym w prawa podstawowe obywateli.

To ten rząd Polski mocno powołuje się na historię obrony Europy przed zagrożeniami, od roku 1410 poprzez Odsiecz Wiedeńską, Cud nad Wisłą, do czasów współczesnych i przemian w 1989 roku. To od Pana zależy dziś, czy w roku świętowania przez polski naród stulecia odzyskania niepodległości zapisana zostanie kolejna chwalebna karta w historii naszego kraju.

Organizatorzy i uczestnicy protestów przeciwko „ACTA 2”

Michał Bielecki
Piotr Borowski
Michał Dydycz
Magdalena Fogiel-Litwinek
Mieszko Gościniak
Rafał Górski
Jakub Hermanowicz
Grzegorz Jastrzębski
Aurelia Jonecko
Andrzej Kania vel Tramway
Jan Franciszek Kowalski
Piotr Kubiczek
Janusz Kunowski
Krzysztof Kwatera
Linus Lewandowski
Krzysztof Maczyński vel ByteEater
Jakub Mamczyk
Piotr Matczak
Karolina Napora
Paweł Niesporek
Krystian Pawlak
Konrad Przesławski
Sławomir Rychłowski
Jacek Sierpiński
Mirosław Sosna
Stanisław Stopka
Paweł Świątek
Paweł Tanajno
Patrick Täsler
Artur Witczak
Krzysztof “Ator” Woźniak
Piotr Wroński

Apel dostępny na stronie www.stopacta2.org.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Stop TTIP

Być może zainteresują Cię również:

Stop CETA Stop TTIP Stop TiSA

Stop TTIP

CETA tymczasowo wchodzi w życie

Wczoraj, 21 września umowa o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską CETA tymczasowo weszła w życie. Tymczasowo, co oznacza, że obowiązywać będzie tylko część handlowa…

Konferencja „Uwaga TTIP”

Stop TTIP

Konferencja „Uwaga TTIP”

20 lutego 2015 r. (piątek) w godz. 10:00–15:00 odbędzie się konferencja poświęcona negocjowanej obecnie umowie handlowej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. (TTIP). Będzie to największe spotkaniem polskich organizacji zainteresowanych tym tematem. INSPRO reprezentował będzie nasz prezes Rafał Górski.