Alicja Bortkiewicz – zdjęcie profilowe

Alicja Bortkiewicz

Prof. dr hab. n. med. – kierownik Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi. Współautorka kilkudziesięciu badań i publikacji dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych (PEM) o różnych częstotliwościach na samopoczucie i zdrowie (ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia) osób eksponowanych zawodowo i środowiskowo na PEM oraz raportu „Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”.