Andrzej Kassenberg – zdjęcie profilowe

Andrzej Kassenberg

Współzałożyciel w 1990 r. Instytutu na rzecz Ekorozwoju i przez blisko 25 lata był jego prezesem, także współzałożyciel Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii. Prowadzi działalnością naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju specjalizując się w kwestiach energii i ochrony klimatu. Wykładał na wielu polskich i amerykańskich uniwersytetach. Współtwórca i pierwszy przewodniczący Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy b. Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 1991-95 i 1999-2000 był członkiem Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezesie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W okresie 2009-15 było członkiem Rady Dyrektorów, a ostatnie trzy lata jej przewodniczącym, Regionalnego Centrum Środowiskowego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnik obu Szczytów Ziemi – w Rio de Janeiro w 1992 r. i w Johannesburgu w 2002 r. Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk, został on nagrodzony jako „Człowiek Polskiej Ekologii Roku 2005″ oraz nagrodą specjalną Zielonego Orła z okazji stulecia „Rzeczpospolitej” z tytułem TYTAN i pionier polskiej ekologii. Autor lub współautor ok. 200 publikacji, raportów i materiałów fachowych.