Andrzej Kiepas – zdjęcie profilowe

Andrzej Kiepas

Profesor nauk humanistycznych, fizyk i filozof. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Instytutu Filozofii, Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Członek rady wydawniczej serii „Technikphilosophie” (LIT Verlag Münster, Niemcy). Członek Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach. Wybrane publikacje: „Człowiek wobec dylematów filozofii techniki”, „Nauka, technika, kultura. Studium z filozofii techniki”, „Filozofia techniki w dobie nowych mediów”.