Andrzej Radzikowski – zdjęcie profilowe

Andrzej Radzikowski

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne na kierunku matematyka i informatyka nauczycielska. W strukturach OPZZ pełni funkcje od 1994 roku. Między innymi jako członek Rady OPZZ, a w kadencji 2002-2006 członek Prezydium OPZZ. Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał między innymi: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż za zasługi dla ZHP, Złotą Honorową odznakę ZMW, Złotą Odznakę ZNP. Odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Oświata i Nauka”.