Andrzej Zybała – zdjęcie profilowe

Andrzej Zybała

Tytuł naukowy doktora, a następnie doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Rozprawę doktorską poświęcił zagadnieniu dóbr publicznych w warunkach globalizacji, a książkę habilitacyjną – problematyce polityki publicznej. Analizował w niej elementy szeregu polityk branżowych – ekonomicznych i społecznych. Ostatnio opublikował książki: „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych”, 2016 oraz „Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu folwarcznego do podmiotowości”, 2019. Członek Rady Instytutu Spraw Obywatelskich.