Anija Emersone – zdjęcie profilowe

Anija Emersone

Działaczka ManaBalss.lv, łotewskiej organizacji obywatelskiej, która zapewnia obywatelom Łotwy możliwość promowania ich inicjatyw i uzyskania wsparcia dla nich, w celu przedłożenia narodowemu parlamentowi.