Anna Preis – zdjęcie profilowe

Anna Preis

Profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z 40-letnim doświadczeniem w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących dokuczliwości hałasu oraz percepcji słuchowej. Jej badania naukowe koncentrują się na problemach z zakresu psychoakustyki i akustyki środowiska, a także na integrowaniu wiedzy z dyscyplin takich jak akustyka, psychologia i kognitywistyka. Pracowała m.in. na Politechnice w Monachium (1987-1988), Uniwersytecie w Sztokholmie (1991-1996; 2008), Uniwersytecie w Tokio (1997-1999) oraz na Uniwersytecie w Osace (2002). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Międzynarodowego Towarzystwa Psychofizycznego, Europejskiego Towarzystwa Akustycznego oraz Komitetu Akustyki PAN.