Anna Turner – zdjęcie profilowe

Anna Turner

Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z wpływem nowych technologii na społeczeństwo. Prowadzi międzynarodowe badania związane z zainteresowaniem opinii publicznej kwestiami inwigilacji i prywatności. Ponadto, jest członkiem zespołów dwóch dużych projektów badawczych: Polskiego Badania Panelowego POLPAN gdzie zajmuje się tematyką dotyczącą zagrożeń a także International Social Survey Programme gdzie pracuje w roli Eksperta Doradczego nad stworzeniem modułu Digital Societies. Autorka publikacji, uczestniczka konferencji naukowych. Wiceprzewodnicząca Sekcji Socjologii Cyfrowej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.