Artur Miszczak – zdjęcie profilowe

Artur Miszczak

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 35 lat pracownik naukowy, doktor nauk rolniczych Instytutu Ogrodnictwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Początkowo w Zakładzie Fizjologii Roślin (prowadzenie badań nad fizjologią i hormonalną regulacją dojrzewania owoców), następnie w Zakładzie Przechowywania i Przetwarzania Owoców (prowadzenie badań nad zmianami fizjologicznymi przechowywanych owoców), obecnie kieruje Zakładem Badania Bezpieczeństwa Żywności. Od ponad 20 lat prowadzi akredytowane laboratorium zajmujące się analizami pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby zarówno urzędów państwowych jak i firm prywatnych, w tym badania niezbędne do rejestracji środków ochrony roślin w Polsce i UE.