Bartosz Pilitowski – zdjęcie profilowe

Bartosz Pilitowski

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Socjologii UMK. Socjolog prawa. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Court Watch Polska. Autor wielu artykułów na temat sądownictwa, opublikowanych m.in. w czasopismach: „Law and Social Inquiry”, „Studia Socjologiczne”, „Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa”, „Kwartalnik Iustitia” oraz „Nowy Obywatel”. Lubi szum drzew.