Stanisław Biega – zdjęcie profilowe

Stanisław Biega

Ekspert z zakresu transportu publicznego, działacz społeczny, od 1993 r. zajmuje się transportem publicznym, a od 1998 roku zawodowo. Autor analiz, opracowań, studiów z zakresu transportu publicznego. Współpracował przy organizacji przewozów z wieloma województwami. W 1998 r. przygotował pierwszy w Polsce zintegrowany system kolejowych rozkładów jazdy dla woj. opolskiego, a później kolejnych. Zajmuje się tworzeniem rozkładów jazdy i organizacją przewozów m.in. Kolei Mazowieckich na 2011 r. Ekspert kluczowy przy studiach wykonalności dla pozyskania ze źródeł unijnych.