Bogdan Latosiński – zdjęcie profilowe

Bogdan Latosiński

Związkowiec, polityk; poseł na Sejm RP VIII kadencji; w Sejmie lobbował za uchwaleniem ustawy Fundusz Autobusowy; od 1992 roku aż do objęcia mandatu posła Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK Kielce; lider strajku załogi MPK Kielce przeciwko prywatyzacji firmy w 2007 roku; członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”; w 2018 roku odszedł z „Solidarności” i założył Związek Zawodowy Pracowników Transportu Publicznego w Kielcach, w którym pełni funkcję przewodniczącego; radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego kadencji 2010-2014 i 2014-2018; przewodniczący Rady Nadzorczej spółki pracowniczej Kieleckie Autobusy.