Bogdan Wojciszke – zdjęcie profilowe

Bogdan Wojciszke

Prof. dr hab., w latach 2002-2008 był dyrektorem Instytutu Psychologii PAN, obecnie jest prodziekanem ds. nauki Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii władzy, osobowości i psychologii społecznej. Interesuje się postawami Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywnością i godnością jako wartościami etycznymi współczesnego społeczeństwa polskiego. Był stypendystą Fundacji Humboldta, a także laureatem licznych nagród, m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Akademii Nauk, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2016, nazywanej „polskim Noblem”, w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego.