Bożena Muszyńska – zdjęcie profilowe

Bożena Muszyńska

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej na tym Wydziale. Ma specjalizacje z zakresu analityki farmaceutycznej. Obszar jej badań naukowych dotyczy przede wszystkim mykochemii, biotechnologii grzybów i ich upraw, algologii oraz botaniki farmaceutycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Mikologicznego i vice przewodnicząca Sekcji Mykologii Lekarskiej. Od 31 lat najważniejszym celem jej badań jest udowodnienie wartości terapeutycznej i dietetycznej grzybów i alg. Jest autorką 653 prac, w tym 211 artykułów w recenzowanych czasopismach, 5 książek (m.in. „Jadalne gatunki grzybów źródłem substancji dietetycznych i leczniczych”, „Czosnek – allium sativum właściwości prozdrowotne”) i 20 rozdziałów w podręcznikach oraz wielu doniesień konferencyjnych. Od lat zafascynowana grzybami i ich prozdrowotnym działaniem.