Cezary Miżejewski – zdjęcie profilowe

Cezary Miżejewski

Socjalista z ducha, polityk społeczny z wykształcenia, spółdzielca socjalny z racji wykonywanej pracy. W latach 80. w opozycji demokratycznej (PPS, PPS-RD, MRKS), potem działacz związkowy, uczestnik okupacji ministerstw, następnie pracownik tych ministerstw. Od 2009 roku działa w spółdzielczości. Kieruje Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, zrzeszającą ponad 320 spółdzielni, oraz Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) zrzeszającą poprzez federacje regionalne i krajowe blisko 900 organizacji pozarządowych. Jest też członkiem Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”. Współdziała z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w procesie kreowania strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych. Jest członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy MRiPS, oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego przy przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów ds. Pożytku Publicznego.