Dariusz Leszczyński – zdjęcie profilowe

Dariusz Leszczyński

betweenrockandhardplace.wordpress.com

Doktor, adiunkt profesor biochemii na Uniwersytecie w Helsinkach w Finlandii i redaktor naczelny „Radiation and Health”; specjalność „Frontiers in Public Health” w Lozannie w Szwajcarii.
Posiada dwa doktoraty, z biologii molekularnej (DSc) i biochemii (PhD), z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska i Uniwersytetu Helsińskiego, Finlandia.
Przez prawie 22 lata (1992-2013) pracował w fińskim urzędzie ds. promieniowania i bezpieczeństwa jądrowego, odpowiadając za badania nad biologicznymi i zdrowotnymi skutkami promieniowania niejonizującego. W latach 2003-2007 był kierownikiem Laboratorium Biologii Radiacyjnej, a w latach 2000-2013 profesorem ds. badań.
Uznany na arenie międzynarodowej ekspert w dziedzinie biologicznych i zdrowotnych skutków promieniowania emitowanego przez urządzenia do komunikacji bezprzewodowej. W tym charakterze występował w 2009 r. przed Komisją Senatu USA, w 2015 r. przed Komisją Kanadyjskiej Izby Gmin, a w 2014 r. doradzał Ministrowi Zdrowia Indii.
W 2011 r. był jednym z 30 ekspertów zaproszonych przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem, którzy sklasyfikowali promieniowanie telefonu komórkowego jako potencjalnie rakotwórcze dla ludzi.
Pełne CV i lista publikacji są dostępne na jego blogu naukowym: BRHP – Between a Rock and a Hard Place.