Dave Foreman – zdjęcie profilowe

Dave Foreman

Był jednym z najsłynniejszych na świecie działaczy ruchu obrońców przyrody, aktywistą i przyrodnikiem. Pracował w profesjonalnych organizacjach ekologicznych (np. The Wilderness Society) i radykalnych grupach zajmujących się sabotażem ekologicznym (spędził jakiś czas w więzieniu). W 1981 współtworzył słynny ruch Earth First! (Ziemia przede wszystkim). W 1990 roku odszedł z EF! i stworzył nowe czasopismo poświęcone ochronie przyrody – „Wild Earth”.

Jednym z jego głównych celów było połączenie tradycyjnej ideologii i praktyki ochrony dzikich miejsc i zwierząt z ochroną przyrody jako nauką biologiczną. Był prezesem Wildlands Project. Następnie powołał do życia The Rewilding Institute (Instytut Ponownego Zdziczenia), jako niezależny, nienastawiony na zysk think-tank, poświęcony rozwijaniu i promowaniu idei i strategii, które polepszą ochronę przyrody na skalę kontynentalną w Ameryce Północnej. Nadrzędnym celem inicjatywy jest próba przezwyciężenia problemu wymierania dzikich miejsc i gatunków. Napisał jedną z najważniejszych książek poświęconych działaniom w obronie przyrody pt. „Wyznania wojownika Ziemi”.