Dominik Murawa – zdjęcie profilowe

Dominik Murawa

Prezes Spółdzielni Socjalnej RESTART prowadzącej od 2019 roku Pub Spółdzielczy w Łodzi. Z wykształcenia geograf, od 14 lat związany zawodowo z ekonomią społeczną m.in. jako menedżer firmy społecznej i koordynator projektów aktywizacji zawodowej dla osób chorujących psychicznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.