Dorota Metera – zdjęcie profilowe

Dorota Metera

Od 2002 r. Prezes Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o. – jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym. Od 2004 r. jest członkiem Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a od 2022 r. – członkiem Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2014 r. jest członkiem Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska, a od 2016 r. – członkiem 49Rady Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2008 r. jest członkiem Komitetu Akredytacji IOAS (International Organic Accreditation Service), a od 2009 r. jest przedstawicielem polskich organizacji członkowskich i członkiem Rady IFOAM Organics Europe (International Federation of Organic Agriculture Movements). Jest członkiem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego. Od ponad 35 lat profesjonalnie zajmuje się rolnictwem ekologicznym oraz aspektami ochrony środowiska w rolnictwie. W 2009 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Raport Naturalne Geny

GMO – z czym to się je?

Dorota Metera

Raport inicjatywy Naturalne Geny Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją społeczną, która od dłuższego czasu przygląda się debacie na temat GMO w produkcji żywności. Zaniepokojeni…