Ewa Bińczyk – zdjęcie profilowe

Ewa Bińczyk

Prof. dr hab., pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią i kontrowersjami w nauce. Jest autorką książek m.in.: „Socjologia wiedzy w Biblii” (Nomos 2003), „Obraz, który nas zniewala” (Universitas 2007), „Technonauka w społeczeństwie ryzyka” (UMK 2012), a także „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu” (PWN 2018).