Ewa Rembiałkowska – zdjęcie profilowe

Ewa Rembiałkowska

Pracuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swojej aktywności badawczej zajmuje się wartością odżywczą surowców z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt. Opublikowała ponad 200 prac naukowych z tego zakresu, z czego 46 w czasopismach wysoko punktowanych. Jest prezesem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego, którego celem jest upowszechnianie rolnictwa ekologicznego wśród producentów rolnych i przetwórców, promocja jego produktów oraz inspirowanie i popieranie nauki przyczyniającej się do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Prof. Rembiałkowska prowadzi od lat szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz wdrożeniowych, związanych z rolnictwem i żywnością ekologiczną. Należy do zarządów kilku polskich, europejskich i światowych organizacji promujących tę tematykę (FQH, OFSP, ISOFAR, ENOAT).