Ewa Sikora – zdjęcie profilowe

Ewa Sikora

Profesor emerytowany Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Kierowała przez 25 lat Pracownią Molekularnych Podstaw Starzenia. Była organizatorem ogólnopolskiego projektu badawczego poświęconego wpływowi genów i środowiska na długowieczność polskich stulatków. Uczestniczyła również w największym europejskim projekcie dotyczącym genetyki długowieczności oraz drugim dotyczącym markerów starzenia. Prowadziła badania nad starzeniem się komórek nowotworowych, co może być nowym podejściem w terapii przeciwnowotworowej. Redaktor naukowa polskiego wydania książki Toma Kirkwooda „Czas naszego życia. Co wiemy o starzeniu się człowieka”.