Ewelina Hallmann – zdjęcie profilowe

Ewelina Hallmann

Profesor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność: żywność ekologiczna. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej. Bada różne aspekty jakości surowców i produktów pochodzących z produkcji ekologicznej w porównaniu do ich odpowiedników z produkcji konwencjonalnej. Opracowuje i wdraża nowoczesne metody analizy żywności z uwzględnieniem najnowszych technik i wykorzystania sprzętu analitycznego. Interesuje się wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt, rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce, Europie i na świecie oraz rozwojem wielofunkcyjnym obszarów wiejskich. Współrealizatorka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz licznych prac popularyzacyjno-edukacyjnych. Autorka 230 naukowych i popularno-naukowych publikacji, z zakresu tematyki żywności ekologicznej, zawartości związków biologicznie czynnych w owocach i warzywach, wpływu rolnictwa ekologicznego na jakość żywności i zdrowie człowieka.